TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Processutveckling – optimera verksamhetens processer

En grupp människor jobbar med processutveckling genom att använda modellen F-ektiv.

”Vi gör vårt bästa, ändå är kunderna inte nöjda.” Problem och utmaningar i verksamheten kan vara svåra att relatera till en viss process. Konsekvenserna är ofta kända och gör sig påminda i form av frustrerade kunder, långa ledtider, väntetider, resursbrist, höga kostnader, missnöjda medarbetare osv. Men vad är grundorsakerna och hur kan dessa elimineras? Och mot vilka mål ska en ny och bättre process utvecklas?

Vad är processutveckling?

Processutveckling innebär att förbättra och optimera verksamhetens befintliga processer för att uppnå ökad effektivitet, produktivitet, kvalitet eller andra önskade resultat. Det handlar om att identifiera och implementera förändringar och förbättringar i verksamhetens arbetsprocesser för att uppnå organisationens mål och maximera värdet för kunder och intressenter.

Så lyckas du med processutveckling

Många organisationer har höga ambitioner när det kommer till att utveckla verksamhetens processer. Man ser potential till förbättring och sätter igång initiativ och projekt. Däremot är det inte lika många projekt som avslutas eller ger avsedd effekt. Varför misslyckas så många processutvecklingsprojekt?

Det finns naturligtvis många anledningar, men ofta beror det på en bristande skicklighet i att kombinera verksamhetsutveckling och förändringsledning. Men det behöver inte vara svårt att lyckas. Genom att kombinera användande av fakta med aktiv förändringsledning kan många fallgropar undvikas. Mer om vad som krävs för att driva ett framgångsrikt processutvecklingsprojekt kan du läsa om här: Processutveckling – två tips för att lyckas

Beprövad metodik för processutveckling

Baserat på etablerad teori och många års praktisk erfarenhet har vi arbetat fram F-ektiv, en metodik för processutveckling. Med hjälp av F-ektiv kan du metodiskt driva ditt processutvecklingsprojekt från det första planeringssteget till att implementera förbättringar i processen och få det nya arbetssättet att leva över tid.

Metodiken är unik på så vis att den inkluderar flera olika dimensioner; projektledning, förändringsledning och processutvecklingsmetodik. Som nämnt är kombinationen av dessa dimensioner en nyckelfaktor för att lyckas med processutveckling. Vid tillämpning av F-ektiv arbetar du därför parallellt med projektledning, förändringsledning och processutvecklingsmetodik genom projektets samtliga fem faser:

Förbereda – som andra projekt krävs planering, bemanning, förankring osv.
Förstå – samla fakta för att få en bild av är-läget.
Förbättra – ta fram ett bör-läge.
Förverkliga – implementera processerna i verksamheten.
Förvalta – underhålla och förbättra processerna.

En mer utförlig beskrivning av metodiken hittar du här: En F-ektiv metod för processutveckling

Vi är experter inom processutveckling

Vi har lång erfarenhet av att strukturerat och i nära samarbete med kund driva processutveckling hela vägen från analys och idégenerering till implementerad lösning och realiserad nytta. En bra processdesign tillvaratar möjligheter och gör det enklare att effektivt skapa värde och kundtillfredsställelse.

Vi brukar ofta anlitas för att:

  • Planera och driva processutveckling
  • Analysera processer och värdeskapande
  • Skapa faktabas för och analysera hållbarhet
  • Designa processer
  • Driva processinnovation
  • Skapa engagemang för och införa nya arbetssätt

Utbildningar inom processutveckling

Söker du kompetensutveckling inom processutveckling och vill lära dig tillämpa F-ektiv då rekommenderar vi följande utbildningar till dig:

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar