TrivectorLogiQ logotyp
meny

Böcker om utveckling och
ledning av verksamheter

Böcker om utveckling och ledning av verksamheter

Boken beskriver alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. Andra upplagan.
En bok om processorientering och verksamheters utveckling som vänder sig till alla medarbetare. Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla. Våga vinn har två kompletterande delar. På vänstersidorna får du följa hur restaurangen Emmas Kök startas, kämpar och utvecklas till en välfungerande och processorienterad verksamhet. På högersidorna ges kommentarer och fördjupning för den som vill veta ännu mer om verksamhetsutveckling och processorientering.
Nu finns boken Våga vinn även på engelska. In the long run, the foundation of process orientation is a customer-driven, efficient, cross-bordering and engaging collaboration in the business processes of the organisation. It is everyone´s participation and the crucial difference in the daily that makes process orientation successful. In other words, everyone must understand and be involved in the process orientation. The brand-new book “Dare! Win! – process orientation for everyone” is based on this particular need.

Kom igen, nu kör vi!