TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Person­uppgifts­policy

Företaget Trivector LogiQ är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter på denna webbplats www.trivectorlogiq.se (”webbplatsen”) samt i utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan, liksom på webbplatsen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De enda personuppgifter Trivector LogiQ samlar in är sådana du anger vid registrering för utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kurser och seminarier, köp av böcker eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som Trivector LogiQ anordnar. De uppgifter Trivector LogiQ samlar in är namn, e-postadress, arbetsgivare och i förekommande fall faktureringsadress. För kurser och seminarier samlar vi även in telefonnummer. Trivector LogiQ behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig bättre service och erbjudanden. Personuppgifterna används för administration, kommunikation med dig som kund och för direktmarknadsföring.

På webbplatsen används även så kallade cookies, i enlighet med vår cookiepolicy.

Behandlingen

Trivector LogiQ är mån om din integritet och det är därför viktigt att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart för de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att när som helst begära att få data om dig raderad.

Trivector LogiQ kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande.

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter (se ovan) eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi med följande uppgifter:

Trivector LogiQ
Org nr 556533-1047
Vävaregatan 21, 222 36 Lund
trivectorlogiq@trivector.se
010-456 56 00

Övrigt

Trivector LogiQ kan komma att uppdatera och ändra denna personuppgiftspolicy. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår webbplats trivectorlogiq.se.

Uppdaterad 20240130

Kom igen, nu kör vi!