TrivectorLogiQ logotyp
meny

Kundanpassade utbildningar

Er kompetensutveckling

Vår expertis – er kompetensutveckling

Trivector LogiQs utbildningar ger dig praktiska metoder och verktyg men också förståelse för dessa. Förståelse är nyckeln till att själv kunna anpassa angreppssätt för olika förutsättningar, utan att förlora nyttan. I våra utbildningar är teori och praktik i symbios. Vi gör det svåra så enkelt som möjligt – men inte enklare än så.

Engagemang för förändring! Ambitionen är att ge dig de tankemodeller och verktyg som behövs för att behärska processtänkande och verksamhetsutveckling i praktiken.

I våra utbildningar försöker vi också inspirera och dela med oss av lust och engagemang för ledning och utveckling av verksamheter.

Våra kursledare är gärna pedagoger och utbildare men arbetar framför allt tillsammans med våra kunder som konsulter. Alla utbildare har därför gedigen praktisk erfarenhet och en stark vilja att bidra till ditt och dina kollegers lärande.

Våra utbildare har erfarenhet från många olika branscher och är vana vid att anpassa budskap och metodik efter skiftande målgrupper. Utöver verksamhetsutvecklare och specialister möter vi regelbundet allt från ledningsgrupper till operativa arbetsteam. Vi sätter en ära i att möta dig och dina kolleger med respekt och intresse för just er verksamhet.

Korta kundanpassade utbildningar

En kundanpassad utbildning kan ibland vara det bästa alternativet. Alla deltagare är då från din egen organisation och utbildningens upplägg kan anpassas till era behov och den aktuella målgruppen. Den egna verksamheten kan stå i fokus och diskussioner kan föras öppet.

Baserat på ert behov kan vi göra allt från mindre till större anpassningar och nya kombinationer av innehållet i våra öppna utbildningar. Vi utvecklar också ständigt nya utbildningsmoment för att vara aktuella och i samklang med tiden. Med andra ord kan vi erbjuda utbildningar inom ledning och utveckling av verksamheter som utgår från ert behov.

Utbildningsprogram för större organisationer

För större organisationer kan vi erbjuda utbildningsprogram för att med träffsäkerhet och effektivitet hantera olika större målgrupper. Utbildningsprogram har vanligen syftet att möjliggöra och stödja olika former av strategisk utveckling eller transformationer.


Behovet av kapacitet, trovärdighet eller djup organisationskännedom gör att train-the-trainer ofta är ett naturligt inslag. Det innebär att våra utbildare steg för steg för över kompetens till kundens egna utbildare så att dessa i sin tur utbildar den egna verksamhetens medarbetare. Trivector LogiQ har betydande erfarenhet av att utveckla och leverera utbildningsprogram, även i internationella sammanhang.

Seminarier och inspiration

Engagemang, inspiration, lust eller nya perspektiv. Skälen kan vara många till att ta extern hjälp med att engagera och entusiasmera ledningsgruppen, projektteamet, verksamhetsutvecklarna, processägarna eller varför inte alla medarbetare?


Trivector LogiQ hjälper dig att föreslå och hitta inslag på ditt arrangemang som både stärker deltagarna och sätter deras verksamhet i relation till kunder och en omvärld i förändring. Variationsmöjligheterna är stora och sannolikt kan vi möta ert behov av perspektiv på och engagemang för verksamheters utveckling, ledning, förändring och framgång.

Välkommen att kontakta oss

Kom igen, nu kör vi!