TrivectorLogiQ logotyp
meny

Leda och engagera verksam­heten

Traditionerna för hur verksamheter leds tog form när omvärlden var stabil, behovet av flexibilitet litet och medarbetarnas engagemang oväsentlig. Specialisering och resurseffektivitet var helt överordnat samarbete och flödeseffektivitet.

Fortfarande dominerar att några få på toppen förväntas fatta alla viktiga beslut, för att sedan delge dessa till en förmodat följsam organisation. Sättet är hierarkiskt, långsamt, demotiverande och ofta för kalenderstyrt – ”oförutsedda händelser hanterar ledningen i oktober”. Våra ledningstraditioner behöver utmanas och förnyas. Inte för att det kanske är modernt, utan för att det är nödvändigt.

Frigör och rikta kraften i din organisation

Sättet att leda verksamheten behöver möta omvärldens föränderlighet. Några av nycklarna är förståelse och engagemang för vad som ska uppnås men också hur det oväntade ska mötas. När verksamhetens ”varför” och ”vad” är tydligt blir det enklare att hitta rätt ”hur” i vardagen.

Effektivt värdeskapande, delaktighet och ett tillitsbaserat ledarskap möjliggörs av ledningsstrukturer där vision och strategi kopplas till en operativ vardag, i kombination med rätt handlingsutrymme och utbredd förståelse för uppdraget.

Så utvecklar vi din organisations ledningsförmåga

Trivector LogiQ hjälper organisationer att utveckla en ledningsförmåga som engagerar och ger hög måluppfyllelse. Grunden läggs genom att tydligt koppla strategiska mål till verksamhetens operativa processer och allas vardag. Moderna ledningssystem är processbaserade, integrerade och engagerande – för såväl medarbetare som ledning.

Några delar av ett ledningssystem engagerar oss särskilt. Hög ledningsförmåga och anpassningsbarhet förutsätter förståelse för hur organisationen uppdrag (affärsidé eller verksamhetsidé) realiseras som ett system av processer. Vanligen kallas beskrivningen av detta system för huvudprocesskarta eller processarkitektur. Trivector LogiQ har spetskompetens när det gäller att i samarbete med ledningsgruppen på strategisk grund designa inspirerande och vägledande processarkitekturer. Förmåga att modellera, leda och förändra organisationens värdeskapande kan ge banbrytande fördelar.

Vi hjälper ofta organisationer att utveckla ledningssystemet i sin helhet, även för att säkra överensstämmelse med kravstandarder som ISO 9001 och ISO 14001. Utgångspunkten är dock alltid vad verksamheten faktiskt behöver.

Organisationers ledningsprocesser är ofta ålderstigna. Med vår hjälp kan de bli bättre fungerande och i harmoni med samtiden. Fyra områden att förbättra är förmågan att bestämma väg, visa väg, skapa förutsättningar samt följa upp och korrigera.

Relevant mätning och tillgång till fakta är en central del av ledningsförmågan. Vi har gedigen erfarenhet och väletablerad metodik för att utveckla mätsystem för såväl verksamheten í sin helhet som för alla viktiga processer. Ett grundläggande inslag i metodiken är att utgå ifrån ”vad är viktigt” innan frågan ”vad ska mätas” lyfts – allt för att undvika fällan ”vad kan vi mäta”.

Trivector LogiQ kan bidra till att utveckla din organisations ledare till att bli trygga i ett processorienterat ledarskap. Vi skräddarsyr de utbildningar och aktiviteter som just dina ledare behöver för att gå från idé till praktik.

Exempel – det här kan vi göra för er

Strategisk ledningsförmåga

 • Utmana och förnya ledningstraditioner
 • Operationalisera strategier
 • Relatera övergripande mål till verksamhetens delar
 • Integrera hållbarhet i affär
 • Utveckla ledningsprocesser
 • Coacha ledningsgrupper i processbaserad styrning

Processarkitektur

 • Utveckla affärsmässiga huvudprocesskartor
 • Relatera värdegrund och mission till processerna
 • Integrera hållbarhet i processer
 • Utveckla processtrategier

Operativ ledningsförmåga

 • Skapa transparens och engagemang för verksamhetens prestanda
 • Bemyndiga team och medarbetare att ständigt förbättra
 • Coacha ledare i processorienterat ledarskap

Ledningssystem

 • Vitalisera befintliga ledningssystem
 • Utveckla och införa levande ledningssystem
 • Förbättra användning och förvaltning
Mikael Elvander

Vill du ha dialog om ledningsfrågor i din organisation?

Kom igen, nu kör vi!