TrivectorLogiQ logotyp
meny

Vad certifiering ger dig och din organisation

Processutvecklare är en mångfacetterad roll som kräver förståelse och kunskap inom ett antal områden. Utifrån närmare 25 års erfarenhet från kundprojekt och metodutveckling har vi tagit tagit fram ett utbildningsprogram som ger dig rätt förutsättningar för att lyckas i din roll som verksamhetsutvecklare, processutvecklare eller projektledare. Du får synsätt, konkreta verktyg och metoder för hur du kan förbättra den interna effektiviteten i din verksamhet och samtidigt öka kundnöjdheten.

För att du ska få maximal nytta av din utbildning ger vi dig en personlig coach som stöttar dig under hela programmet. Certifieringen utförs utifrån boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” – den svenska bibeln om processer. Boken är den mest använda inom området och har genom åren använts på fler än 25 olika universitet och högskolor.

Efter certifieringen

Genom att genomgå vår certifiering säkerställs att du har en hög nivå av förståelse och kunskap om att genomföra processutveckling. Detta gynnar organisationen du arbetar för och ger även dig som processutvecklare en personlig konkurrensfördel.

Under programmet lär du dig att:

 • Bedriva processutvecklingsprojekt.
 • Identifiera verksamhetens utvecklingsmöjligheter samt utföra förändringar som ger effekt och leder till resultat.
 • Kartlägga processer och skapa hållbara samarbeten över organisatoriska gränser.
 • Använda metoder och verktyg som hjälper dig att skapa en samsyn av verksamheten.
 • Etablera och vårda processer i verksamheten och sätta upp tydliga mål för processarbetet.
 • Utveckla mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig avgöra vad som är viktigt att mäta, hur du ska gå tillväga och följa upp resultat – att gå från mått till handling.
 • Hålla processarbetet levande i verksamheten samt jobba kontinuerligt med att förbättra verksamheten utifrån kund, medborgare eller brukare.

Utbildningens upplägg

Samtliga programdeltagare tilldelas studielitteratur och jobbar aktivt med boken ”processbaserad verksamhetsutveckling” både inför kurserna och under utförandet av hemuppgifterna.

Programmet består av fyra kurser:

 1. Skapa fungerande processer (2,5 dagar),
 2. Kartlägga och kommunicera processer (1,5 dag),
 3. Utveckla processer för bestående förändring (2,5 dagar) och
 4. Utveckla mätsystem för processer (2,5 dagar).

Samtliga kurser är praktiskt utformade och innehåller moment där du får möjlighet att tillämpa och testa olika metoder, mallar och verktyg.

Under utbildningen utför du även två hemuppgifter som du tillämpar i den egna verksamheten vilket göra att du direkt kan dra nytta av det du lär dig. Möjligheten att utgå från ett fiktivt case finns också. Resultatet av hemuppgiften kan ni sen använda i verksamhetens processarbete. Efter varje hemuppgift får du feedback och coachning av din personliga coach. Utbildningen avslutas sedan med en certifieringsdag och ett slutprov.

Är du redan kund hos oss och har gått någon av kurserna som ingår i programmet? Hör då av dig till oss så tar vi fram en anpassad utbildningsplan.

Personlig coach stödjer dig

Under hela utbildningsprogrammet har du en personlig coach som stödjer dig genom programmet. Coachens fokus är att maximera nyttan av din utbildning, för dig och din organisation.

Din personliga coach kommer att vara någon av Trivector LogiQs seniora konsulter. De har alla gedigen erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och har under åren jobbat med mängder av olika verksamheter, inom privat såväl som offentlig sektor.

Så går det till – från anmälan till certifiering

Anmäl dig

Skicka in din anmälan så kontaktar vi dig inom kort.

Beskriv din situation

Vi vill veta din situation och dina förväntningar på programmet. Med hjälp av ett frågeformulär redogör du enkelt för din roll, aktuell situation och vad du önskar uppnå med programmet.

Möt din coach

Du träffar din coach. Tillsammans klargör ni hur programmet kan ge mesta möjliga nytta för dig och din organisation. Baserat på er dialog kommer ni överens om en utbildningsplan som passar dig.

Gå kursen Skapa fungerande processer

Kursen behandlar processynsättet, huvudprocesskartor och framför allt metoder och roller för att etablera och vårda verksamhetens processer. Mer information om kursen: Skapa fungerande processer.

Gå kursen Kartlägga och kommunicera processer

Kursen fokuserar på hur du ritar processkartor på bästa sätt och du lär dig behärska ett område som annars riskerar att bli processarbetets stora akilleshäl. Mer information om kursen: Kartlägga och kommunicera processer

Hemuppgift 1

Med hjälp av boken och det du lärt dig på de senaste två kurserna utför du en hemuppgift som tillämpas i den egna verksamheten.

Gå kursen Utveckla processer – för bestående förändring

Kursen ger dig en komplett projektmetodik och verktyg för att identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring. Vi går igenom projektmodellen F-ektiv som vi själva använder för processutveckling i konsultuppdrag. Alla steg i utvecklingen tas upp – från projektdefinition till överlämning av den nya processen till linje-verksamheten. Särskild vikt läggs på utmaningen att genomföra förändringar. Mer information om kursen: Utveckla processer – för bestående förändring

Hemuppgift 2

Med hjälp av boken och det du har lärt dig på kurserna utför du en hemuppgift som tillämpas i den egna verksamheten.

Gå kursen Utveckla mätsystem för processer

Kursen fokuserar på hur man skapar mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig att avgöra ”vad som är viktigt” för att sedan kunna besvara ”vad ska mätas” och ”hur ska resultatet följas upp”. Mer information om kursen: Utveckla mätsystem för processer

Genomför din certifiering

Programmet avslutas med en dag då du skriver ett certifieringsprov. Dagen innehåller också inspiration och möte med andra deltagare i programmet. Och firande såklart!

Erhåll certifiering

Efter godkända moment och godkänt resultat på certifieringsprovet erhåller du ett diplom samt ett certifieringsintyg med programinnehåll.

Frågor & svar

Vanliga frågor och svar om utbildningsprogrammet Certifierad processutvecklare.

Hur mycket tid kommer jag att behöva lägga på uppgifterna hemma? Du kommer behöva lägga 1-2 dagar på hemuppgifter efter varje kurs. Du kommer få en praktiskt uppgift samt göra en reflektion utifrån boken.

Jag har redan gått delar av utbildningen. Kan jag vara med ändå? Ja, det går bra. Du får göra en manuell anmälan. Du får sedan komplettera med de kurser som fattas och göra hemuppgifter och slutprov. Kostnaden blir mindre ju fler kurser du redan gått.

Vad händer om jag missar ett prov, ej lämnar in en uppgift? Alla uppgifter ska vara inlämnade för att du ska erhålla certifiering.

Vad händer om jag misslyckas på sluttentamen? Då får du komplettera med de moment som saknas.

Vad händer om Trivector ställer in en kurs? Då förlängs tidsfönstret för certifiering.

Hur kommer certifieringen att se ut? Du får ett diplom samt ett certifieringsintyg med kursinnehåll (enligt Bolognaprocessen[https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/]) underskrivet av författarna till boken verksamhetsutveckling

Praktisk information

Utbildningsprogrammet utförs utifrån boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling”. Boken, likaså programmet, täcker alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering. De utbildningar du deltar i är resultatet av decennier av bevakning av den internationella utvecklingen på området, ständig metodutveckling och omfattande interaktion med vår uppdrags- och utbildningskunder.

Certifieringen utfärdas av författarna Anders Ljungberg och Everth Larsson. Anders har en doktorsexamen inom processorientering och är grundaren av bolaget Trivector LogiQ. Everth är teknologie doktor och professor emeritus vid Tekniska högskolan i Lund och har en lång erfarenhet av konsultarbete inom verksamhetsutveckling.

Certifieringskrav

För dig som ännu inte gått någon av de fyra inkluderade kurserna gäller följande för godkänd certifiering:

 • Gå de fyra kurserna och utför alla moment inom 18 månader från påbörjat program
 • 100% närvaro på kurserna
 • Gör två hemuppgifter
 • 75% rätt på certifieringsprovet

Pris

 • Pris: 95 000 kr exkl. moms.

I priset ingår samtliga moment i programmet:

 • Coachning för att maximera nyttan av ditt deltagande i programmet
 • Deltagande i fyra utbildningar
 • Coachning av dina två analyser
 • Certifieringsdag
 • Kurslitteratur och kursdokumentation.

Du som har gått en eller flera kurser hos oss tidigare, kontakta oss för justerad prisuppgift.

Har du frågor eller vill du ha ett förslag på programupplägg?

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur programmet skulle kunna hjälpa dig i din roll och gynna er verksamhet.

Christina Eliasson

Christina Eliasson

Anmäl dig här…

Tidigare gått kurs hos Trivector:

Jag hittade er via:

Kom igen, nu kör vi!