TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Möjliggöra och driva förändring

Att kunna förändras är en grundläggande kollektiv förmåga för organisationer. Behovet att förändra kommer allt oftare, så ofta att förändring blir närmast kontinuerlig – om verksamheten klarar av det. Många initiativ till förändring prioriteras efter ett tag ned och självdör. Andra går i mål och tycks lyckade, men visar sig senare inte bestå utan går förlorade.

Förändra hur verksamheten förändras

Organisationer behöver förändra sitt sätt att förändras. Många av traditionerna inom vad som traditionellt kallas förändringsledning måste utmanas. Att de flesta av oss är emot förändring är ett exempel på en seglivad myt som vi vill utmana: människan vill förändras om hon förstår varför och ser möjligheter. Förändring är inte ett eget steg eller en fas, det är ett sätt att förhålla sig till lärande och utveckling. Med nya perspektiv och metoder kan förändring vara ett positivt tillstånd, snarare än en tillfällig smärta att ta sig igenom.

Nästan allt är möjligt, bara vi gemensamt kan drömma och visualisera det. Förändring lyckas när den är visionsdriven och genomförs med tillräcklig hastighet i ungefär rätt riktning – samtidigt som förmågan att agera och vid behov justera är utbredd i verksamheten. Det är viktigare att tänka nytt än att hitta det perfekta. Jakt på det perfekta leder i sämsta fall till ingen förändring alls. För de flesta förändringar är hastighet viktigare än perfektion. Inspirerande visioner och delaktighet möjliggör hög hastighet och minskar behovet av detaljerade planer och mekanisk exekvering.

Driva specifika initiativ till förändring

Vi kan stödja din organisation att möjliggöra och driva program, projekt eller andra initiativ som innebär förändring – från vision till realiserad nytta. Våra tjänster bygger på en användbar mix av klassiska angreppssätt med bibehållen relevans blandat med det senaste inom förändring.

Utveckla din organisations förändringsförmåga

Trivector LogiQ kan bidra till att din organisations förändringsförmåga motsvarar omvärldens förändringstakt.  Vi hjälper din verksamhet genom att exempelvis:

 • inspirera och öka medvetenheten om vilken förändringsförmåga som behövs
 • utvärdera verksamhetens förändringsförmåga
 • guida, utbilda och coacha utveckling av förändringsförmågan

Exempel - det här kan vi göra för er

Driva specifika initiativ

 • Avgränsa, rikta och förbereda kommande initiativ
 • Vitalisera och intensifiera pågående initiativ
 • Coacha projektledare och ledare i att möjliggöra och driva förändring

Utveckla förmågan

 • Utvärdera förändringsförmågan och föreslå åtgärder
 • Utmana traditioner för förändring och presentera nya perspektiv
 • Stärka förmågan till utbredd delaktighet
 • Lägga grund för förändring som en rörelse

Stärka engagemanget

 • Bidra till utbredd insikt om behovet av ständig förändring
 • Skapa engagemang för förändring som möjlighet
 • Stärka allas förmåga att aktivt delta

Införa portföljledning

 • Rensa och relatera initiativ inom verksamhetsutveckling
 • Etablera roller och styrformer för portföljstyrning
 • Etablera ledning av projektportfölj för verksamhetsutvecklingen

Få fart på specifika initiativ? Eller utveckla förmågan till förändring?
Hör av dig!

Kom igen, nu kör vi!