TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Behov av förändring? Javisst!

Du vet att verksamheten måste förändras. Det behöver ske snart och det måste lyckas. Men är målbilden rätt? Vilka spakar ska du dra i? I vilken ordning? Hur driva förändringen? Vi på Trivector LogiQ har erfarenheten och metoderna – men också engagemanget och flexibiliteten att hjälpa just din organisation.
Behov av förändring? Javisst!

Engagemang för förmågan att skapa värde

Framgångsrik verksamhetsutveckling tar organisationen från behov och möjligheter ända fram till fungerande lösning. Resan börjar med engagerande målbilder och lust att förändra, möjliggörs av innovation och mod, och går i mål med engagemang för att använda den nya lösningen. Därför gör vi inte arbetet åt dig och din organisation, utan tillsammans med er.

I fokus står din verksamhets förmåga att skapa värde, förändras och nå hållbar framgång. Vi bidrar med utifrånperspektiv, etablerade metoder, genomförandekraft och engagemang. Som kund måste ni vara involverade och drivande, och förstå vad som sker och varför. Tillsammans utvecklar vi inte bara lösningar, utan också er förmåga att använda och förbättra dem.

Leda och engagera verksamheten

Hög måluppfyllelse och följsamhet med omvärldens förändring prioriteras av ledningar. Båda förmågorna behöver byggas i hela organisationen. Grunden läggs genom att förtydliga och skapa engagemang för verksamhetens ”varför”. Tydliga målbilder ger förståelse, vägleder och möjliggör rätt nivå av autonomi för medarbetarna. Trivector LogiQ kan engagera och aktivt stödja utvecklingen av din organisations ledningsförmåga så att den återspeglar nutidens behov.

Skapa fungerande processer

Nöjda kunder, effektivitet, flexibilitet, hållbarhet, lyckad digitalisering, goda arbetsförhållanden osv. Allt förutsätter ett aktivt arbete för att skapa en vardag med fungerande processer. Vi har erfarenheten, metoderna och inspirationen som stimulerar din verksamhet hela vägen till bättre fungerande och föränderliga processer.

Processorientera verksamheten

Processorientering tar utgångspunkt i organisationens verksamhetsidé och vilja att skapa värde. Verksamhetens delar designas och leds i harmoni för att helhetens resultat ska bli större än delarnas. Processorientering utmanar traditioner och just därför skapas nya möjligheter. I alla organisationer pågår processorientering, även i din. Tillsammans kan vi göra den hanterlig och banbrytande för din organisations framgång.

Möjliggöra och driva förändring

Förändring av verksamheten kan vara en utbredd rörelse med stor delaktighet, snarare än en sent påkommen och toppstyrd pålaga. Förändring kan helt enkelt vara ett positivt tillstånd, snarare än en smärta att ta sig igenom. Tillsammans kan vi utveckla din organisations förmåga att förändras, så att den tar tillvara organisationens hela kraft och matchar omvärldens förändringstakt.

Kom igen, nu kör vi!