TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Skapa fungerande processer

Verksamhetens processer är närmre kopplade till organisationens framgång än någonsin. Värdeskapandet måste vara effektivt och hållbart. Kunder och omvärld förutsätter följsamhet och föränderlighet. Ledtiderna behöver vara korta. Medarbetarna förväntar sig engagerande sammanhang, smarta arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap. Digitaliseringen måste ta fart och ha sin utgångspunkt i hur nya sätt att skapa värde och teknik kombineras.

Ekvationen blir svårlöst om inte organisationens viktiga processer medvetet designas, används och leds. Trivector LogiQ har inspirationen, metoderna och erfarenheten som kan leda din verksamhet hela vägen till föränderliga och väsentligt bättre fungerande processer.

Beskriv och förklara värdeskapande

Processer behöver förstås i sitt sammanhang och beskrivs bäst ur kundens perspektiv. Att definiera processer och fastställa syfte och avgränsningar är kritiskt för arbetet mot fungerande processer och högre måluppfyllelse.

Att kartlägga processer är att beskriva och förklara värdeskapande. En process går från hungrig till mätt, inte från ax till limpa. En riktig processkarta är långt mer betydelsefull än de grafiska ”att göra”-listor som ofta förekommer. Och arbetet med att kartlägga processer måste gå i mål, hur viktigt det än är.

Fungerande processer och effektiva flöden

Många ledare saknar en faktabas för att kunna leda verksamhetens processer. Mätning av processer kan spela en avgörande roll för såväl ledning som utveckling av verksamheten. En av nycklarna till att lyckas är att låta ”vad är viktigt att mäta” helt överskugga ”vad kan vi mäta” när mått tas fram. Och att se kombinationen av mått som ett system där värdet av helheten byggs av enskilda mått och deras relationer.

Nyttan av designade och beskrivna processer kommer av användning. Etablerade processer kommer naturligt av relevans, delaktighet och tydlighet från verksamhetens ledare kring när och hur processtrukturer ska användas. Övergången från processkartläggning, workshopar och de få entusiasternas processarbete till utbrett engagemang och använd lösning behöver vara en naturlig del av utvecklingsarbetet.

När verksamhetsnytta är målet för arbetet med processerna så hamnar alla ledare och medarbetare i fokus. Ständiga förbättringar fungerar när det finns både metoder och attityd för det. Det är processernas användare som gör skillnad i det långa loppet; med stöd av processägare, processledare och andra specialister. Konkurrenskraft och effektiva flöden skapas i vardagen – därför är det viktigt att göra det enkelt för alla att göra ett bra jobb.

Processutveckling med tydlig vision

Processutveckling kräver en tydlig vision om något bättre och annorlunda. Vision och målbild för utvecklingen byggs utifrån kunders och intressenters behov, verksamhetens idégrund och strategiska ambitioner i kombination med insikter om hur digitalisering möjliggör processinnovation. Allt är möjligt, för den som har idéerna.

Vi har lång erfarenhet av att strukturerat och i nära samarbete med kund driva processutveckling hela vägen från analys och idégenerering till implementerad lösning och realiserad nytta. En bra processdesign tillvaratar möjligheter och gör det enklare att effektivt skapa värde och kundtillfredsställelse. I kombination med förändringar i mindset, medarbetarskap och ledarskap uppstår verklig förändring och nya nivåer för verksamhetens prestationer.

Exempel – det här kan vi göra för er

Processkartläggning

 • Definiera och avgränsa processer
 • Relatera processer till mål och verksamhetens uppdrag
 • Kartlägga processer och värdeskapande
 • Kartlägga nuläge av arbetssätt
 • Kartlägga och utveckla kundresor

Processledning

 • Analysera kunder och behov
 • Förtydliga mål och kravbilder
 • Utveckla mätsystem
 • Skapa engagemang för och införa bättre arbetssätt
 • Införa roller och ansvar för processledning
 • Coacha processägare och processledare
 • Engagera ledare och medarbetare i processledning

Design & ledning av flöden

 • Designa och införa effektiva flöden
 • Utbilda och coacha inom effektiva flöden
 • Analysera och föreslå åtgärder för ständiga förbättringar
 • Utbilda och etablera program för ständiga förbättringar

Processutveckling

 • Planera och driva processutveckling
 • Analysera processer och värdeskapande
 • Skapa faktabas för och analysera hållbarhet
 • Designa processer
 • Driva processinnovation
 • Designa processer för hållbarhet
 • Skapa engagemang för och införa nya arbetssätt
Gunilla Lindström

Vill du veta mer om hur värdeskapande och effektivitet kan utvecklas i din organisation?

Kom igen, nu kör vi!