TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Utveckla processer – för bestående förändring

Att utveckla sina processer är förutsättningen för en livskraftig organisation. Att kunna identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring på ett sätt som ger bestående resultat är en utmaning. Att det görs snabbt och att den nya processen verkligen används är avgörande.
Hopknycklat papper och en vikt pappersfågel i rött papper symboliserar processutveckling, att gå från nuläge till önskat läge genom att förbättra och utveckla verksamhetens processer.
17 september –
20 september 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 17, 18 & 20 september

5 november –
8 november 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 5, 6 & 8 november

Kursinformation

Kursinnehåll

Den här kursen går direkt på målet. Kursen ger dig kunskap om de metoder och verktyg som behövs för att framgångsrikt planera, genomföra och implementera processutvecklingsprojekt.

Vi lär dig F-ektiv, en projektmodell för processutveckling som vi själva arbetar efter. Modellen ger ett metodiskt tillvägagångssätt för att ta verksamheten från målbild till förbättrad process – från möjlighet till verklighet, från idé till en bestående förändring. Centralt i kursen är att vi redan från början fokuserar på att processen skall användas i praktiken.

Du får möjligheten att testa och lära dig olika analysmetoder som används vid processutvecklingsprojekt. Vi går också igenom betydelsen av att jobba med förändringsledning löpande under projektets gång, för det räcker inte med att enbart utveckla en bra process, man måste också få med sig både chefer och medarbetare som ska arbeta enligt processen för att få effekt.

I kursen ingår omfattande dokumentation, bestående av metodmallar och verktyg samt boken Processbaserad verksamhetsutveckling.

Efter kursen

Efter kursen har du:

 • Kunskap för att planera och driva processutvecklingsprojekt samt förståelse för vad som skiljer ett processutvecklingsprojekt från andra utvecklingsprojekt.
 • Förståelse för vad som krävs inom de faser och dimensioner ett processutvecklingsprojekt består av samt kunskap om metoder som används inom de olika faserna
 • Kunskap att använda olika analysmetoder för processutveckling
 • Insikt i vad det krävs att lyckas med ett förändringsarbete samt kunskap om tillämpningsbara verktyg för att driva förändring
 • Kunskap att identifiera processers utvecklingsmöjligheter för att sen utveckla och tills sist implementera den förbättrade processen

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till verksamhetsutvecklare som arbetar med utveckling av processer i projektform. Det kan vara processledare, projektledare, kvalitetsansvariga och andra som arbetar med processutveckling.

Kursprogram

Kursen är fördelad på två heldagar och en halvdag. Undervisning varvas med praktiska övningar och uppgifter som du sen kan tillämpa i din verksamhet.

Dag 1

Pass 1 | 9.00-12.00

Processer och processynsättet

F-ektiv – en metod för processutveckling

 • Projektfokus: att förverkliga den nya processen
 • F-ektivs fem faser och tre dimensioner: utveckla process, leda projekt, leda förändring

Fas 1 – Förbered projekt

 • Definiera syfte, avgränsningar och mätbara mål
 • Processens grundläggande egenskaper
 • Uppgift 1: Definiera processens förutsättningar

Pass 2 | 13.00-16.00

Fortsättning på Fas 1 – Förbered projekt

 • Organisera och planera för förändring

Fas 2 – Förstå processen

 • Processkrav
 • Processkartans betydelse och användning
 • Uppgift 2: Definiera problem

Dag 2

Pass 3 |9.00-12.00

Fortsättning på Fas 2 – Förstå processen

 • Olika metoder för processanalys
 • Acceptans för förändring
 • Förstå och identifiera rot-orsaker
 • Uppgift 3: Värdeanalys och Rotorsaksanalys

Pass 4 | 13.00-16.00

Fas 3 – Förbättra processen

 • Förbättra rätt del av processen
 • Från lösningskoncept till dellösning och processdesign
 • Prioritera förbättringar
 • Principer för processdesign

Dag 3

Pass 5 | 9.00-11.00

Fas 4 – Förverkliga processen

 • Att lyckas med förändringen
 • Etablera processen

Fas 5 – Förvalta processen

 • Samarbete för att kontinuerligt förbättra processen
 • Säkerställa användandet

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

”Det mest positiva med kursen är att den både ger en bra helhetsbild och konkreta verktyg som kan tillämpas direkt”
”Kursledaren kunde fånga upp alla bollar och gav bra praktiska exempel”
”Metoderna som gås igenom är praktiskt applicerbara”

Boka utbildning

Utveckla processer – för bestående förändring

Längd: 2,5 dagar

Pirs: 15 900 kr (exkl. moms)

Erbjudande: Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle – betala för 3.

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Picture of Christina Eliasson

Christina Eliasson

Picture of Anette Björkman

Anette Björkman

Anmäl dig här…

Jag hittade er via

Kom igen, nu kör vi!