TrivectorLogiQ logotyp
Search
Close this search box.
meny

Vi startade i framtiden

1996 var internet-modemet årets julklapp och Trivector LogiQ startade. Världen var på väg att bli uppkopplad, nära och föränderlig. Organisationer stod på tröskeln till att kommande decennier behöva utmana traditioner som gällt i sekel.

Ett nytt millennium närmade sig och många organisationer började förstå att de behövde bli radikalt bättre. De ville bli bättre på att förstå kunder, skapa värde och förändras med omvärlden – samtidigt som de ville höja effektiviteten. Omvärldens föränderliga och höga krav omkullkastade det sedan 200 år nedärvda framgångsreceptet ”tänk uppe och gör nere”.

Ökad förståelse för verksamhetens uppdrag, samarbete över organisationsgränser och ökad autonomi för medarbetarna började bli naturliga delar av en lösning; för de som förstod och som hade modet att släppa taget om traditionerna.

Behovet av nya sätt att leda verksamheter blev vår start

En ny plattform för att leda och utveckla verksamheter tog form. Processynsättet är en central del; att se och leda verksamheten som ett system av värdeskapande processer för att åstadkomma bästa möjliga flöden och resultat.

Trivector LogiQ har Sveriges första doktor i processorientering och tillhör pionjärerna. Vår verksamhet tog helt enkelt utgångspunkt i det processparadigm som kom att bli basen för modern verksamhetsutveckling. Vi behärskar därför tänkandet i praktiken, kanske just för att vi också har teorierna.

Tillsammans med våra kunder har vi fortsatt utveckla metoder och förmåga att skapa engagerande verksamheter med samarbete och värdeskapande i fokus.

Engagemang för din verksamhet

Framgångsrik verksamhetsutveckling tar sin start i verksamhetens behov och når sitt mål via människors engagemang och delaktighet. Det börjar med behov, möjligheter och människor som delar målbilder och lust att förändra, och går i mål med människor som har förståelse för och verkligen använder en lösning. Där emellan kan självfallet en del tid behöva ägnas även åt design och strukturfrågor.

Oavsett kund eller uppdrag präglas vårt gemensamma arbete av engagemang, samarbete och fokus på vad som är verkligt viktigt att uppnå för din organisation (purpose driven).

  • Engagemang. Vi är engagerade i utvecklingen, oavsett om det gäller kunden, samhället eller oss själva. När vi ser en utmaning eller möjlighet vill vi vara en del av lösningen – vi vill vara med.
  • Samarbete. Ensam är svag. Vår ambition och vana att arbeta tillsammans tar vi med in i relationen med din verksamhets medarbetare.
  • Purpose driven. Lyckad utveckling är sällan linjär och förutsägbar. Oförutsedda hinder och möjligheter längs vägen möts bäst med ett iterativt och agilt arbetssätt. Den som drivs av behov och syften tappar inte fotfästet när förutsättningarna ändras.

Vi gör inte arbetet åt dig och din verksamhet, utan tillsammans med er. Som kund måste ni vara involverade och drivande, förstå vad som sker, och varför. Tillsammans utvecklar vi inte bara lösningar, utan också er förmåga att använda och vidareutveckla dem.

Hållbart engagerande verksamheter

Att uthålligt göra en organisations kunder nöjda är aldrig enkelt men alltid en relevant ambition. Dessutom har en organisation flera andra viktiga intressenter, även om kunden har en särställning. Många organisationer har under lång tid både slitit på sina medarbetares hälsa och orsakat ett stort ekologiskt fotavtryck. Inom oss har vi känt till det, men som organisationer gjort för lite. Organisationer styrs i högre grad än vi erkänner av nedärvda traditioner och vanor som måste utmanas och förändras.

Omvärlden har på senare år kraftfullt tvingat organisationer att allt mer agera för det bästa för en mångfald av intressenter. Nu är det hög tid att öka förståelsen och ta steget fullt ut, på riktigt och baserat på egen övertygelse och drivkraft. Samtiden bjuder på tillfälle att visa mod och handlingskraft för att designa verksamheter som är hållbara i alla dimensioner, för alla intressenter. Målbilden är utmanande men inte konfliktfylld om den adresseras i sin helhet. Verksamheter kan ha nöjda kunder och samtidigt vara produktiva, agila, föränderliga, hållbara och engagerande. Om vi vågar och vill.

Tillsammans kan vi skapa verksamheter som är hållbart engagerande för alla intressenter. Verksamheter där varje intressent – medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och planet – har lätt att fortsätta vara engagerad i relationen och den kund- och samhällsnytta verksamheten skapar.

Kom igen, nu kör vi!