TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Processorientera verksamheten

Processorientering pågår i alla organisationer, även om det kanske kallas något annat eller rent av sker omedvetet. Omvärldens föränderlighet, konkurrenter, kunder och medarbetare – allt driver organisationen mot kundorientering, effektivt värdeskapande och gränsöverskridande samarbete.

Eliminera hinder för flöden – oavsett vilka de är

Enkelt beskrivet är processorientering en medveten satsning på att eliminera hinder för verksamhetens flöden, oavsett vilka hindren är och varför de finns. Hinder för flöden kan innebära långsam produktutveckling, ineffektiv ärendehantering, fel artiklar i lagret, väntande patienter, ojämnt fördelad arbetsbelastning, mätning som motverkar samarbete, missnöjda kunder – eller hur det nu låter i din organisation. Hinder för verksamhetens flöden är helt enkelt något som ingen vill ha, ändå finns de överallt.

Öppenhet för att på riktigt eliminera hinder för flöden gör processorientering till en flerdimensionell möjlighet som kan ta en verksamhet till helt nya nivåer av engagemang och prestationer. Processorientering riktar uppmärksamhet på hur organisationens alla delsystem bildar en helhet; verksamhetsidé, processarkitektur, organisationsstruktur, kompetens, resurser, medarbetarskap, ledarskap, värderingar och organisationskultur. Processorientering innebär också att lindra eller eliminera de nackdelar och strukturella hinder som traditionella funktionsinriktade organisationer medför. I vägen för utvecklingen står därför ofta hämmande traditioner för hur verksamheten ska styras och ledas. Dessa hinder står i vägen för utvecklingen oavsett om begreppet processorientering används eller ej.

Processorientering – medveten utveckling av helheten

Processorientering är att medvetet driva en utveckling som redan pågår – utan att missa viktiga delar av den. De flesta verksamheter är mer processorienterade idag än de var för några år sedan men tempot för denna utveckling är alldeles för lågt och för lite nytta skapas efterhand. De goda nyheterna i sammanhanget är att organisationer därför fortfarande har stora möjligheter att nå ökad framgång genom att påskynda sin processorientering.

Trivector LogiQ har närmare tre decenniers erfarenhet av processorientering. Men vi vilar inte på lagrarna – av oss får du det senaste. Och som vanligt gör vi det som din organisation behöver. Utifrån ert startläge och specifika behov jobbar vi tillsammans fram en målbild och en översiktlig plan för hur er verksamhet kan bli mer processorienterad. Vi hjälper er att se helheten av de förändringar som krävs och delar upp processorienteringen i konkreta delmål. Då blir det lättare att driva förändringen och skapa nytta under resan.

Processorienterat arbetssätt – magi i vardagen

Magi uppstår när många tänker och gör lite annorlunda (snarare än när några få tänker och gör mycket annorlunda). Genombrottet för processorientering kommer ofta då den når vardagen och mångas engagemang i verksamhetens flöden. Därför har vi ett särskilt engagemang för att hjälpa organisationer att införa ett processorienterat arbetssätt, ett arbetssätt och samarbete som bland annat är kundorienterat, autonomt och gränsöverskridande. Som stöd för denna typ av förändring använder många organisationer vår bok Våga vinn – processorientering för alla.

Exempel - det här kan vi göra för er

Drivkrafter och mål på ledningsnivå

 • Engagera kring drivkrafter för processorientering
 • Relatera processorientering till affärsidé och utmaningar
 • Mäta och analysera processmognad
 • Skapa högnivåplan för processorientering
 • Stödja ledningsgruppen i deras processorientering

Stödja processorientering

 • Göra processorientering organisationsspecifik
 • Göra processorienteringen hanterbar
 • Coacha ledare i processorienteringen
 • Stödja hela genomförandet

Processorienterat arbetssätt

 • Utbilda och coacha processorienterat ledarskap
 • Utbilda i processorienterat medarbetarskap
 • Stödja införande av gränsöverskridande samarbete
 • Bidra till ökat flödesfokus i vardagen

Tvärorganisatorisk processorientering

 • Identifiera relationer och möjligheter
 • Beskriva och integrera tvärorganisatorisk process
 • Etablera tvärorganisatorisk mätning och ledningsstruktur
 • Agera 3:e parts processägare över organisationer
Anders Ljungberg

Vill du få styr på processorienteringen? Och realisera nytta? Kontakta mig!

Kom igen, nu kör vi!