TrivectorLogiQ logotyp
meny

Kartlägga och kommunicera processer

Lär dig processkartläggning och skapa processkartor som inspirerar och används. Den här kursen ger dig kunskap om processkartläggning och du lär dig skapa processkartor och får med dig tankar kring hur du kan kommunicera processer för att få genomslag i din organisation.
Kurs Kartlägga och dokumentera processer, Trivector LogiQ
5 december –
6 december 2023

Pris: 7 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad

6 februari –
7 februari 2024
Pris: 7 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
26 mars –
27 mars 2024
Pris: 7 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad

Kursinformation

Under kursen går vi igenom processkartläggningens grunder och du lär dig att ta fram och nyttja processkartans fulla potential samt undvika de vanligaste misstagen. 

Du lär dig hantverksarbetet – hur man ritar processkartor och använder olika komponenter, symboler och kopplingar för att visualisera verksamhetens värdeskapande. Kursen ger dig metoder och verktyg för att planera och driva ett processkartläggningsprojekt och du får insikt i hur processdokumentationen kan användas för att skapa engagemang och förståelse i verksamheten. 

KOM-IGÅNG-HJÄLP! Våra erfarna processpecialister ger dig en timmes konsultation och feedback på ditt nästa processkartläggningsarbete efter avslutad kurs.


Efter kursen har du:

 • Kunskap att identifiera och definiera olika typer av processer
 • God förståelse för hur man använder olika komponenter och symboler för att visualisera processer
 • Förutsättningar att driva och delta i processkartläggningsprojekt och ta fram processkartor som fungerar i praktiken
 • Insikt i tillvägagångssätt och kartläggningsmetodiker vid processkartläggning
 • Förståelse och inspiration för hur ni kan kommunicera och illustrera era processer för att nå ut i organisationen

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som skall driva eller aktivt delta i kartläggning och dokumentation av processer.

Kursprogram

Kursen är fördelad på 1,5 dagar där uppgifterna utföras individuellt. En uppgift görs mellan kursdagarna.

Dag 1

Pass 1 | 9.00-11.00 | Vad kartläggaren behöver veta om processer

 • Processers egenskaper 
 • Processkartans alfabet 
 • Processkartans grammatik 

Vi går igenom hur man kan rita processer och gör två kortare uppgifter i relation till det.

 • Uppgift 1: Namngivning av processkartans komponenter. 
 • Uppgift 2: Säkerställ logiska kopplingar i processkartan 

Pass 2 |13.00-15.00 | Kartläggningsmetodik

Under pass 2 har vi fokus på kartläggningsmetodik och arbetssätt vid kartläggning.  

 • Förbereda 
 • Avgränsa 
 • Genomföra 

Här är det två lite större uppgifter som tar upp en stor del av tiden. En av uppgifterna fortsätter vi med till dagen efter.

 • Uppgift 3: Processpecifikation – ett verktyg för att avgränsa och definiera en process
 • Uppgift 4: Kartläggning av en process utifrån fallbeskrivning
 • Uppgift 5: Kartläggning av en process utifrån fallbeskrivning (följer med till dag 2) 

Dag 2

Pass 3 | 9.00-11.00 | Tillämpning och användbarhet

Under pass 3 kommer vi att fokusera på utmaningar och tillvägagångssätt vid tillämpning av processer samt följa upp uppgiften från dag 1. 

 • Validera 
 • Fallgropar att se upp med 
 • Jag kan + jag vill = Använd av alla, alltid

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

”Kursen gav en inblick i hur man dokumenterar processer på ett bra sätt”
”Kursledaren är kunnig och engagerad”
”Kursen har en bra balans mellan teori, praktiska exempel och övningar”

Boka utbildning

Kartlägga och kommunicera processer
Längd: 1,5 dagar
Pris: 7 900 kr (exkl. moms)

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Har du frågor om utbildningen?
Christina Eliasson

Christina Eliasson

Rasmus Carlsson

Rasmus Carlsson

Anmäl dig här…

Jag hittade er via

Kom igen, nu kör vi!