TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Utveckla mätsystem för processer

Ska du få verklig nytta av dina mätningar måste du kunna avgöra både vad är viktigt, vad som ska mätas, och hur det ska göras. Kursen ger dig fullständiga verktyg och kunskaper för att lyckas med en av de främsta framgångsfaktorerna: att mäta processer.
Utveckla mätsystem för processer, utbildning där du lär dig att ta fram organisations-och processmått.
24 september –
27 september 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 24, 25 & 27 september

Kursinformation

Under kursen får du metoder och verktyg för att ta fram mätsystem för processer. För att mäta verksamhetens processer krävs förståelse för såväl organisationens strategier som processernas karaktär. Under kursen lär dig att omvandla organisationen strategi till processmål, kundkrav till processkrav samt hur man kopplar kraven och mätningen till processen.

Du lär dig att samla in rätt data, sammanställa den samt presentera och kommunicera data på ett sätt som får människor att förstå. Du lär dig att analysera data så att du förstår orsaker och kan ta fram underlag för att vidta åtgärder som förbättrar verksamhetens arbete.

Vi går igenom hur man implementerar ett mätsystem i verksamheten och vad som är viktigt att tänka på när mätsystemet ska användas i praktiken. Under kursen jobbar du löpande, i en grupp, med ett praktikfall där du får testa olika metoder och modeller som används när man upprättar ett mätsystem.

I priset ingår boken Processbaserad verksamhetsutveckling.Efter kursen

Efter kursen har du:

 • Kunskap att upprätta mätsystem för processer i din egen verk­samhet
 • Insikt i hur man använder processmätning som verktyg för att styra och leda verksamheten
 • Kunskap att mäta och presentera data på rätt sätt – från insamling och presentation av data till analys och vidtag av åtgärder
 • God förståelse för viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med mätning av processer
 • Insikt i hur man framgångsrikt implementerar mätsystem i verksamheten samt skapar synlighet för mätsystemet och förståelse hos medarbetare

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som jobbar med processutveckling permanent eller på projektbasis.  Din roll kan exempelvis vara processägare, processledare, projektledare, kvalitetsansvariga eller verksamhetsutvecklare.

Kursprogram

Kursen är fördelad på 2,5 dagar där undervisning varvas med grupparbeten där deltagarna jobbar med ett praktikfall i en grupp. Du kommer därför att vara upptagen 09.00-ca 16.30 dag 1 och 2 med en timmes lunch.

Dag 1

 9.00- 11.30 | Undervisning

 • Introduktion
 • Att mäta rätt saker
 • Varför ska man mäta i verksamheten?
 • Varför ska man mäta processer?
 • Vad är viktigt? Processtrategi

11.30-12.00 | Arbeta med uppgift

 • Uppgift: Praktikfall del 1

13.00-14.00 | Arbeta med uppgift

 • Fortsättning: Praktikfall del 1

14.00-15.00 | Undervisning

 • Från strategi och kundkrav till krav på processen

15.00-16.30 | Arbeta med uppgift

 • Uppgift: Praktikfall del 2

Dag 2

9.00-10.00 | Undervisning

 • Metod för att ta fram mätsystem för processer

10.00-12.00 | Arbeta med uppgift

 • Uppgift: Praktikfall del 3

13.00-14.00 | Undervisning

 • Att mäta och presentera på rätt sätt
 • Datafångst – samla in rätt data
 • Sammanställ data – skapa information
 • Presentera – så att det berör
 • Kommunicera – så att alla förstår
 • Analysera – så du förstår orsaker
 • Vidta åtgärder – för att bli bättre

14.00-16.00 | Arbeta med uppgift

 • Uppgift: Praktikfall del 4

Dag 3

9.00-11.30 | Undervisning

 • Så implementeras och används mätsystemet
 • Processmätning som verktyg för att leda och styra verksamheten

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

”Jag fick en pusselbit på plats. Mycket användbar metodikkunskap”
”Kursen bidrar med bra tips och material till stöd för framtagandet av ett relevant mätsystem”
”Kursledaren är engagerad, kompetent och duktig på att ge relevanta och tydliga exempel”

Boka utbildning

Utveckla mätsystem för processer

Längd: 2,5 dagar

Pirs: 15 900 kr (exkl. moms)

Erbjudande: Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle – betala för 3.

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Picture of Christina Eliasson

Christina Eliasson

Picture of Gunilla Lindström

Gunilla Lindström

Anmäl dig här…

Jag hittade er via

Kom igen, nu kör vi!