TrivectorLogiQ logotyp
Search
Close this search box.
meny

Projektmodellen F-ektiv gav Ghazal en tydlig röd tråd att arbeta efter

Ghazal Selmerhagen_1024x530

Ghazal Selmherhagen har gått distanskursen Utveckla processer för bestående förändring för att lära sig mer om processutveckling. Här berättar hon om valet av utbildning, sitt jobb och skillnaden mellan att gå en kurs på distans vs. fysiskt på plats.

Hej Ghazal! Du läste kursen Utveckla processer för bestående förändring vintern 2021. Vad fick dig att söka just denna kurs?

– Jag har jobbat i banksektorn från att jag tog min magisterexamen. Under lång tid jobbade jag som rådgivare på Sparbanken Skåne. För några år sedan fick jag en tjänst på produkt- och processenheten och det visade sig vara det bästa som kunde hända mig, på den enheten jobbar jag än idag.

– Självlärd och utifrån behovet som rådgivare började jag titta mer på vilken typ av hjälp och verktyg som behövde utvecklas för att stötta rådgivarna i deras arbete. Vi har otroligt mycket lagar och regelverk att rätta oss efter och många system som vi jobbar i, samtidigt måste den som är rådgivare kunna jobba effektivt och leverera snabba svar till kunden och det kan vara en utmaning.

– Idag jobbar jag mycket med att kartlägga processer i Visio samt med regelverket där jag tar fram och producerar manualer och processbeskrivningar vilket är ett regelverksdokument som kompletterar processkartorna. För att kunna vidareutveckla våra processer och dokument kände jag att jag behövde en teoretisk bakgrund att luta mig mot och därav valet att gå utbildning hos er på Trivector LogiQ.

– Jag har verkligen undersökt marknaden och sökt efter olika utbildningar som skulle passa mitt behov och hittade den här kursen hos er och den kändes klockren. Den var precis vad jag behövde.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

– Ja och mer. Jag är verkligen supernöjd med kursen och tar med mig många delar. Alla mallar och verktyg man får med sig, inte bara i undervisningen utan i fysiska dokument som man kan gå tillbaka till och använda i verksamheten är guld värt. Att få utföra övningar under utbildningen, ta del av andras resultat och facit var också lärorikt. Man lär sig väldigt mycket av att göra arbetet själv och ta del av hur andra har tänkt i sitt utförande.

– Utbildningens uppbyggnad och genomgången av projektmodellen F-ektiv gav en tydlig röd tråd att arbeta efter. Modellen kommer verkligen underlätta för mig att göra ett bra jobb i processutvecklingsprojekt från början till slut.

– Innan jag gick utbildningen hade jag bara tittat på processer inom bankverksamhet och jag ville ha inspiration från andra branscher för att få ett fågelperspektiv på processarbetet. Precis som jag hoppats var vi en blandad grupp på kursen med deltagare från olika branscher.

Du har tidigare även gått kursen Kartlägga och dokumentera processer, men det var under tiden då vi kunde erbjuda salsundervisning. Vad är din upplevelse av att gå en kurs på distans vs. fysiskt på plats?

– Undervisningsmässigt spelar det inte så stor roll om det är på distans eller på plats. Interaktionen med både lärare och deltagare är jätteviktig och fungerar bra oavsett. Men jag saknar det fysiska mötet och att prata med andra deltagare vid kaffeautomaten, att dela erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. De små pauserna för spontan diskussion uppstår mer naturligt vid en fysisk utbildning.

Du ska nu gå Trivectors utbildningsprogram Certifierad processutvecklare. Kan du berätta lite om orsaken till att du fortsätter att vidareutbilda dig?

– Jag står inför en ny roll i verksamheten där jag ska jobba ännu mer med processkartläggning och processutveckling. För att matcha min nya roll vill jag få ännu fler verktyg att lägga i ryggsäcken och mer kunskap inom området. Jag är jättenöjd med kursen Utveckla processer för bestående förändring och känner att certifieringsprogrammet hade gett mig ytterligare kunskap och nytta. Kurserna som ingår i programmet matchar mitt behov och att få möjligheten att praktiskt tillämpa olika verktyg och analyser inom verksamheten samt få coachingen på mitt utförande kommer förbereda mig bra inför min nya roll.

Mer information

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar