TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

”Alla delar av programmet var kärnfulla vilket gjorde att inlärningen blev effektiv”

Lina Larsson, utvecklingsledare på Region Östergötland

Att utveckla sjukvården har alltid varit Lina Larssons ambition, både i hennes tidigare roll som intensivvårdssjuksköterska samt i den nuvarande rollen som utvecklingsledare. Här berättar hon om programmet Certifierad processutvecklare som gav henne både ökad förståelse och praktiska metoder för att driva verksamhetsutveckling.

Inom sjukvården i Region Östergötland arbetar man evidensbaserat och i standardiserade processer, men Lina saknade en metod för att jobba med verksamhetsutveckling i bred bemärkelse.

– Som person är jag målstyrd och att jobba med verksamhetsutveckling kan vara brett. Jag kände att vi behövde en effektiv och systematisk metodik för att driva utveckling och förändring.

– När jag började utbildningen hade jag en tydlig målbild över vad jag ville åstadkomma och utbildningen gav mig ett arbetssätt som gör att jag idag kan arbeta mer strukturerat med verksamhetsutveckling, berättar Lina.

Förvärvd kunskap delas vidare

Idag jobbar Lina som utvecklingsledare på avdelningen Förändringsledning och processtöd i Region Östergötland. Avdelningens uppdrag är att stödja hela hälso- och sjukvården, både chefer och medarbetare, och hjälpa dem att fånga behov och nå måluppfyllelsen med deras förändringsinitiativ. Här har Lina haft stor nytta av det hon har lärt sig under utbildningen.

– Utbildningen har gett mig en bred och djup kunskap inom processutveckling och lett till att jag känner mig trygg i mitt utförande. Jag har fått en grundlig förståelse för processynsättet och nyttan av att jobba processbaserat, en förståelse som jag kan föra vidare till mina kollegor berättar Lina.

– I min roll hjälper jag olika enheter att kartlägga processer, ta fram en nulägesbild och driva utvecklingsinitiativ. Just nu är vi inne i ett projekt där vi utvecklar processerna från grunden och här får jag verkligen nytta av hela utbildningen.

Stenkoll på hela processen

Som intensivvårdssjuksköterska behöver man ha stenkoll på allt man gör med en patient och det arbetssättet har Lina tagit med sig när hon idag jobbar med verksamhetsutveckling.

– När man jobbar med verksamhetsutveckling måste man förstå varför man ska göra på ett visst sätt för att det ska leda till resultat. Det gäller att ha koll på processens nuläge så att man vet när och på vilket sätt man behöver förbättra processen. Utbildningen har gett mig metoder och verktyg för att strukturerat och målstyrt driva utvecklingsinitiativ som ger värde, och det är precis så jag vill arbeta, berättar Lina.

– Inom hela sjukvården har man en vana att arbeta evidensbaserat och i standardiserade processer, men det finns såklart utvecklingspotential. Jag tror vi hade kunnat jobba ännu mer med processbaserad verksamhetsutveckling för att utveckla sjukvården.

Effektiv inlärning

När vi frågar vad som var bäst med utbildningen är Lina tydlig med att belysa helheten.

– Åter igen, vill jag säga helheten. Jag lärde mig otroligt mycket under året jag gick utbildningen. Alla delar av programmet var kärnfulla vilket gjorde att inlärningen blev effektiv. Genom att gå flera kurser, inte bara en, samt jobba systematiskt och praktiskt under hela utbildningen kunde jag direkt tillämpa det jag hade lärt mig.

– Mötena med min coach var också väldigt givande, att ha en erfaren coach som hjälpte till att problematisera och vrida och vända på perspektiv. Jag uppskattade också att coachen anpassade sig till min situation och kunskapsnivå.

– Utbildningen är gedigen och jag skulle säga att den passar alla, fortsätter Lina. Oavsett om du jobbar i en processorienterad organisation eller en organisation med lägre processmognad så kommer du ha stor nytta av programmet.

Programmet Certifierad processutvecklare passar en bred målgrupp. Lina gick från att arbeta mer operativt när hon startade utbildningen till att idag stötta andra i deras processarbete.

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar