TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Kursen Processorientera verksamheten gav konkreta metoder för att utvecklas vidare

Karstin_redigerad_2.1

Socialförvaltningen i Kalmar län arbetar sedan flera år med ett processbaserat arbetssätt. För att kontinuerligt fylla på med ny kunskap och få angreppssätt och metoder för att utveckla sin verksamhet har de gått ett flertal kurser hos Trivector LogiQ. Nu senast gick de kursen Processorientera verksamheten. Kerstin Lagerlund, strateg inom socialförvaltningen i Kalmar kommun berättar vad kursen gett dem och hur de använder kunskapen i verksamheten.

När började ni arbeta processorienterat?

– Vi arbetar processorienterat sedan 2018. Då beslöt Socialnämnden i Kalmar kommun att gå över till en processorienterad styrning. Målet var att skapa en samsyn och röd tråd genom verksamheten och vi ville hålla ihop förvaltningen bättre.

Vi började med att göra ett gediget grundarbete. Kalmar kommun har en värdegrund som alla förvaltningar ska utgå från. Vi funderade på vad värdegrunden innebar för Socialförvaltningen och det uppdrag vi har. Vi klädde sen värdegrunden i ord och funderade över varför vår verksamhet finns till och vilka behov som den svarar mot.

Sedan tog vi kontakt med Trivector LogiQ och bjöd in deras VD Anders Ljungberg att träffa ledningsgruppen. Därefter gick några av oss, strateger och verksamhetsutvecklare, olika kurser i processbaserad verksamhetsutveckling samt läste boken Processbaserad verksamhetsutveckling.

Parallellt med detta tog vi fram en implementationsplan för det nya arbetssättet. Vi fick jättebra stöd från Anders Ljungberg, men det var vi på Socialförvaltningen som gjorde jobbet.

Varför valde ni att gå kursen Processorientera verksamheten?

– Vi kände att vi behövde fylla på med mer kunskap och inspiration för att lyfta vår processorientering ytterligare en nivå. Dels för att vi hade genomfört alla delar av vår implementeringsplan. Dels för att få vår processorientering att få ett ännu starkare fäste och inte vara personberoende när nya medlemmar i ledningsgruppen tillkommer.

Vad har kursen gett er?

– Vi hoppades att kursen skulle fördjupa våra kunskaper, och det gjorde den verkligen. Mest givande för oss var avsnittet om mognadsmätning. Jag tänker att om vi gör denna typ av mätningar regelbundet, så har vi en bra metod för att få syn på vad vi fortsatt behöver göra för att gå framåt. Just nu arbetar vi med en ny strategi och en ny plan och vi tänker att den ska ha sin grund i mognadsmätningen. Innan vi börjar med detta vill vi dock se till att den nya ledningsgruppen har en gemensam förståelse för det processbaserade arbetssättet. Vi har därför bokat in Anders Ljungberg för två dagar med vår nya ledningsgrupp. Efter det ska vi göra vår första mognadsmätning.

Vad tycker du var bäst med kursen?

– Jag gillar att denna kurs, liksom de andra vi gått tidigare, ger praktiskt tillämpbar kunskap och att den inte är branschspecifik. Det handlar helt enkelt om att skapa bättre värde för dem som verksamheten är till för. Jag gillar också att kurserna ger hjälp till självhjälp. Även om vi haft en hel del kontakt med Trivector LogiQ genom åren, är vi inte på något sätt beroende av er. Det tycker jag känns bra! Och är det något vi undrar över, så kan vi alltid slå upp det i boken Processbaserad verksamhetsutveckling, som kurserna bygger på. Den använder vi flitigt.

För vem tycker du att kursen passar?

– Jag tänker att du får ut mest av kursen om du har viss förkunskap, alternativt om du är helt övertygad om att du vill processorientera verksamheten. Det är viktigt att känna till att det inte handlar om någon kvick fix. Du måste ha en intresserad ledning bakom dig för att lyckas, såsom vi har haft. Har du detta, så ger kursen ett enormt stöd.

Det har nu gått några år sen ni började er resa med att processorientera verksamheten. Vilka resultat ser ni i verksamheten efter att gått över till ett processorienterade arbetssätt?

– Sedan vi processorienterade verksamheten hänger de olika delarna av verksamheten mycket bättre ihop. Det har skänkt ett behagligt lugn över organisationen. Samtidigt som det ger en bra grund för att hela tiden förbättra verksamheten. Det har också lett till minskade kostnader, helt enkelt för att vi nu är överens om hur vi ska jobba.

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar