TrivectorLogiQ logotyp
meny

Bra mätning bygger på tre enkla steg

Mycket mäts i verksamheter, men mäts rätt saker? Har ni nytta av era mått? Hjälper måtten er förstå vilket värde ni skapar? Det finns mycket att vinna på att ha färre och bättre mått – och att låta mätningen utgå från verksamhetens processer. Relevanta processmått ger nya möjligheter att leda och utveckla verksamheten – från spill och slöseri till ökat värdeskapande. Och det är egentligen inte svårt. Bra mätning bygger på tre enkla steg.

1. ”Vad är viktigt?” – förstå mål och kunder

Vänta med frågan ”vad ska vi mäta”. Det är frestande att gå rakt på den, men inom 15 minuter diskuteras istället ”vad kan vi mäta”. Börja istället med att besvara ”vad är viktigt”. Då blir utgångspunkten verksamhetens mål och kundernas behov.

2. ”Hur går det?” – mät det som viktigt

Tre enkla tips för att mätning ska bli av och göra skillnad:

  1. ”Det som mäts blir gjort” sägs det. Det är sant – om mätetalen kommuniceras och förstås. Mått och mätresultat måste upplevas som relevanta. Och relevansen kommer från den kunskap som steg 1 gav.
  2. Valda mått måste tillsammans bilda en helhet som balanserar olika perspektiv. Att kunna motivera varje enskilt mått räcker inte. Frågan ”varför har vi den här kombinationen av mått” måste också besvaras.
  3. Idéer till mått måste förverkligas och bli fungerande mått. Vilken data ska samlas? Hur blir data till information? Och hur ska informationen presenteras, för vem och när?

3. ”Ändra något?” – kommunicera, lär och agera

Se till att mätresultat och fakta verkligen används, uppföljning och lärande behöver bli en del av vardagen. Verksamheten måste kunna fatta beslut och vidta åtgärder baserat på mätningens resultat. Mätning måste helt enkelt vara naturligt kopplat till lärande och utveckling.

Mer information

Är du intresserad av att lära dig mer om mätning? Och att genom praktiska övningar få färdighet att utveckla mätsystem för processer i din verksamhet? Anmäl dig då till kursen Utveckla mätsystem för processer

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar