TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Praktisk utbildning med personlig coach

mikael-coach.jpg

Processutvecklare är en mångfacetterad roll som kräver både förståelse och kunskap inom ett antal skilda områden. För att hjälpa processutvecklarna och verksamhetsutvecklarna i deras roller att utveckla och förbättra verksamheten så har vi tagit fram utbildningen Certifierad processutvecklare.

Utbildningen ger dig kompetensen att driva framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ med kunden i fokus. Speciellt för denna utbildning är att alla deltagare tilldelas en personlig coach, en senior konsult som rådgivare under utbildningen. I denna artikel har vi intervjuat en av våra personliga coacher, Mikael Elvander för att få en inblick i vad det innebär att ha en coach.

Vem är utbildningsprogrammet för?

– Alla deltagare kommer från olika branscher och organisationer och alla har sina unika utmaningar. Vissa jobbar med att utveckla en specifik process inom sin verksamhet medan andra har ett större helhetsansvar och kan till exempel ansvara över att driva verksamhetens processorientering. De allra flesta har en bakgrund som verksamhetsutvecklare och jobbar med att förbättra och förändra den verksamhet som de arbetar inom.

Vad innebär det att ha en coach?

– Coachens uppgift är att stötta deltagaren genom hela programmet. I praktiken innebär det att coachen hjälper dig genom att förklara teori, metoder och koncept som lärs ut under utbildningen, samt förklara och skapa förståelse för de hemuppgifter som ska utföras och tillämpas i den egna verksamheten. Genom hemuppgifterna får du chansen att bedriva processutveckling i din egen verksamhet och få direkt feedback av din coach på det du gör.

Möten med coachen brukar vara väldigt uppskattade. Under dessa möten diskuterar och reflekterar ni över de praktiska moment som du har tillämpat inom din verksamhet. Vad har gått bra? Vilka utmaningar stötte du på? Hur tillämpade du metoderna? Coachen skickar här med råd och lärdomar som du direkt kan dra nytta av. Ett viktigt lärandetillfälle helt enkelt!

Det coachen däremot inte gör är att lösa renodlade projektutmaningar som du som deltagare har, utan syftet är att stötta och guida dig genom programmet.

På vilket sätt hjälper utbildningen till att möta processutvecklarens och verksamhetsutvecklares utmaningar?

– Utbildningen ger en gedigen teoretisk grund att stå på och lägg då till det material du får i form av metodmallar, boken Processbaserad verksamhetsutveckling och de facto att du får möjlighet att testa de metoder du lär dig i praktiken. Under kursdagarna varvas teoripass med praktiska övningar. Stor tyngd ligger på de övningar du utför, både de övningar som utförs under kurstillfällena samt de hemuppgifter som du tillämpar i verksamheten.

Detta gör att du snabbt omvandlar dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Färdigheter som du sen kan tillämpa på de utmaningar du och din verksamhet står inför.

Men jag vill tillägga att man inte klarar utbildningen med lillfingret. Det gäller att avsätta tid för att utföra och tillämpa de praktiska momenten. Men värdet av den tiden får både deltagaren och organisationen tillbaka flerfaldigt.

Ända sen vi startade utbildningen Certifierad processutvecklare har du varit en av våra personliga coacher. Vad tycker du är roligast med att vara coach?

– Det roligaste är att få följa deltagarna över tid och se dem utvecklas. Att på nära håll få se hur de tar till sig och lär sig de metoder och synsätt som lärs ut. Deltagarna utvecklas inte bara kunskapsmässigt utan dem blir även bättre på att förklara och motivera nyttorna med processarbetet. Vilket är en viktig färdighet för framtida processutvecklingsprojekt.

Sen är det jättekul när man få återkoppling från tidigare deltagare. Att höra dem berätta hur de har tillämpat och använt sig av de kunskaper som de förvärvat under utbildningen och vilken nytta det har lett till inom deras organisation är fantastisk feedback att få. Då vet vi att utbildningen tillför nytta i praktiken och det är vårt mål.

Mer information

För mer information om programmet gå till Certifierad processutvecklare

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar