TrivectorLogiQ logotyp
Search
Close this search box.
meny

Designa effektiva flöden

Ett effektivt flöde levererar värde till kund med kort ledtid, även i en föränderlig omvärld. Begrepp som lean och agilt har blivit några av de mest använda områdena inom verksamhetsutveckling. Den här kursen ger deltagaren kunskap om både principer och konkret metodik för att designa effektiva flöden, kärnan inom de båda områdena.
26 november –
5 december 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: halvdagar 26/11, 28/11, 3/12 & 5/12

Kursinformation

Kursinnehåll

Vi tydliggör principer för effektiva flöden givet olika förutsättningar – både inom operationella flöden, t.ex. i en produktionsmiljö eller en ärendehanteringsmiljö.  Vi tar oss även an utvecklingsflöden, som innehåller mer osäkerhet och variation. På hantverksnivå får du lära dig metoder för att se möjligheter, skapa effektivitet samt hantera komplexitet och variation i era flöden.

Du får förståelse och metodik kring hur ni analyserar, beskriver, segmenterar och designar operationella flöden och utvecklingsflöden. Till exempel går vi igenom hur PIA (Produkter I Arbete) och DIA (Design I Arbete) planeras och styrs för att uppnå en kort ledtid.

Du får lära dig olika analysmetoder som används vid design av flöden och vi går igenom betydelsen av att förstå dynamiken i flöden som bäst beskrivs av olika mått som behöver förstås, tolkas och förbättras.

Den här kursen är helt enkelt för dig som vill gå till botten med hur ni kan få era flöden att prestera avsevärt mycket bättre.

KOM-IGÅNG-HJÄLP! En timmes gratis konsultation med kursledaren ingår efter kursen

Efter kursen

Efter kursen har du:

 • Kunskap och förståelse kring förutsättningar för att uppnå effektiva flöden.
 • Förståelse för dynamiken i olika typer av flöden samt hur dessa bäst beskrivs och hanteras.
 • Kunskap om metodik för att designa effektiva flöden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ledare och verksamhetsutvecklare som arbetar med att etablera, förbättra och utveckla olika former av operationella flöden, t.ex. produktion- men även utvecklingsflöden, t.ex. produktutveckling.

Kanske är du processledare, flödesledare, lean eller agil coach, linjechef, projektledare eller innehar en annan roll och arbetar med verksamhetsutveckling.

Kursprogram

Kursen är fördelad på två heldagar där undervisning varvas med praktiska övningar och uppgifter som du sen kan tillämpa i din verksamhet.

Dag 1

5 grundläggande förutsättningar

 • Visualisera för återkoppling
 • Se möjligheter
 • Styra och leda dagligen
 • Strukturera verksamheten
 • Ständigt förbättra

Dag 2

Designa enkla och korta flöden

 • Centrala begrepp för att förstå flöden (t.ex. olika definitioner av tider och flödeseffektivitet)
 • Metodik för design av enkla och korta operationella flöden och utvecklingsflöden
 • Komplexitet i flöden som drivs av variation i tidsinnehåll och ställtider

Dag 3

Designa långa operationella flöden

 • Flödets dynamik, att beskriva flödet mha fakta
 • Principer för val av automationsgrad
 • Principer för att segmentera, dimensionera, styra och planera ett operationellt flöde

Dag 4

Designa långa utvecklingsflöden & etablera flödesorienterad kultur

 • Likheter och skillnader mellan utvecklingsflöden och operationella flöden
 • Flödets dynamik, beskriva flödet mha fakta
 • Prioritera och styra initiativ i utvecklingsflöden
 • Kopplingen mellan kultur och kursinnehåll. Kultur som krävs i effektiva flöden

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

Boka utbildning

Designa effektiva flöden

Längd: 2 dagar

Pirs: 15 900 kr (exkl. moms)

Erbjudande: Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle – betala för 3.

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Kontakta oss om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.
Picture of Christina Eliasson

Christina Eliasson

Picture of Max Lindholm

Max Lindholm

Anmäl dig här…

Jag hittade er via

Kom igen, nu kör vi!