TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Utveckla verksamheten – var börjar man?

Utveckla verksamheten - var börjar man? Att utveckla verksamheten är en resa och bilden symboliserar en person som håller en karta i handen och blickar ut mot ett landskap, och ska ge sig ut på en vandring

Vårt samhälle och våra marknader befinner sig mitt i en ständig förändring. Det har de alltid gjort, men takten har ökat samtidigt som riktningen är allt svårare att förutse. Våra organisationer måste göra vad de kan för att anpassa sig och följa med dessa rörelser. Det innebär alltid att på någon nivå utveckla verksamheten.

Oavsett om utvecklingen sker i form av ett stålbad av hårda effektiviseringskrav eller i form av ambitiösa steg mot att bli bäst, så behöver du veta var ni ska börja. Var börjar man när man ska utveckla verksamheten?

Frågar ni oss så är svaret enkelt, oavsett vilken utmaning ni står inför så måste du börja med att kartlägga era processer. Att visualisera verksamhetens värdeskapande är det enda sättet att skapa en tillräcklig bra förståelse för vad ni gör och varför. När ni är överens om det kan ni börja fundera på vilka åtgärder som behövs för att utveckla verksamheten.

Genvägar riskerar bli senvägar, eller återvändsgränder

Att förhasta sig in i ett förändrings- eller utvecklingsarbete och strunta i att kartlägga verksamhetens processer är förenat med risk. Det finns otaliga exempel på där organisationer har koncentrerat sig på målet utan att ha en förståelse för hur organisationen fungerar idag. ”Det viktigaste är att vi rör oss framåt” eller ”vi har ett tydligt mål nu ska vi bara nå dit” är mantran och förhållningssätt som kan skapa en illusion av att förändringen går snabbt, men som i slutändan ofta leder till irrvägar och en långsammare, ineffektivare eller i värsta fall skadlig förändring.

Utan en samsyn och gemensam grund riskerar ni att få olika uppfattning och utgångspunkter i förhållande till de önskade förändringarna, vilket kan leda till att initiativ motarbetar varandra eller att ett svårare, dyrare eller onödigt alternativ väljs. Kommer verkligen ett nytt systemstöd lösa de problem som organisationen har idag eller kan ni åstadkomma samma resultat genom att ändra arbetssättet?

Börja med att gjuta grunden – kartlägg verksamhetens processer

Att kartlägga verksamhetens processer har fler positiva effekter utöver att ni får en tydlig och ordnad beskrivning av era arbetssätt. Till att börja med så tar ett gediget kartläggningsarbete sin utgångspunkt i värdeperspektivet med fokus på kunden och dess behov. Att veta vem som verksamheten finns till för och vad som krävs för att tillfredsställa kundernas behov bör alltid vara vägledande när ni ser över ert arbetssätt. Genom kartläggningsarbetet (som är en inkluderande samarbetsövning) skapar ni både en förståelse för och en samsyn kring arbetet i er organisation – är ni överens om vad ni gör och varför ni gör det? Genom ett strukturerat processkartläggningsarbete blir förståelsen och samsynen inte bara upplevd, den blir konkret. Detta ger er en viktig grund för att kunna ta nästa steg, ett nästa steg som går så mycket snabbare och leder mer direkt mot målet eftersom ni är överens om var ni står idag.

Kick-starta utvecklingen

Om kartläggningsarbetet är grundligt gjort så kommer det leda fram till ett antal olika problembeskrivningar som kan omsättas i förbättringsförslag, ”Ja, idag gör vi så här, men vi borde göra detta i stället”. Förbättringsförslagen kan fångas löpande och gör det möjligt att snabbt ta de första stegen mot en positiv och välinformerad förändring. Tack vare processkartorna blir förbättringsförslagen och utvecklingsbehoven också enklare att sätta i ett sammanhang och förklara för såväl interna såväl som externa intressenter.

Innan ni kastar ut det gamla och tar in det nya så behöver ni veta exakt vad ni vill göra er av med och ersätta, vad ni vill behålla och vad ni vill förbättra. Börja alltid ert utvecklingsarbete med att kartlägga era processer då skapar ni förutsättningar för en snabbare och effektivare förändring!

Mer information

Relaterade utbildningar: Kartlägga och kommunicera processer

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar