TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Skapa levande ledningssystem

Förverkliga visionerna med ett ledningssystem som verkligen används och som ger affärsmässig nytta. För att ett ledningssystem ska vara framgångsrikt måste det vara tydligt, lättillgängligt och förankrat. Ett ledningssystem som är baserat på processynsättet skapar dessa möjligheter. Genom att arbeta utifrån och in, uppifrån och ned, säkerställer vi att systemet klarar kunders och andra intressenters krav samt når intern förankring och därmed blir en effektiv del av er verksamhet.
Person som sitter vi laptop och utvecklar verksamhetens ledningssystem
1 oktober –
4 oktober 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 1, 2 & 4 oktober

3 december –
6 december 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 3, 4 & 6 december

Kursinformation

Kursinnehåll

I kursen går vi igenom hur man skapar ett system som är förankrat och ger både ledning och alla anställa den trygghet som behövs. Det skall vara enkelt att leda en verksamhet och enkelt att göra ett bra arbete på ett säkert sätt. Dessa perspektiv hänger tätt samman, vilket vi går igenom under kursen.

Du lär dig metoder och angreppssätt som hjälper dig att driva utvecklingen av ert ledningssystem. Vi går igenom samtliga faser, från hur man planerar och organiserar projektet för att skapa rätt förutsättningar från start, till utvecklingen av ledningssystemet och dess innehåll. För att sen gå igenom hur du bör tänka när du implementerar ledningssystemet och säkrar att det underhålls och används av medarbetare och ledning.

Vi går igenom olika standarder på en högre nivå, hur de hänger ihop, dess syften och olika metoder och verktyg för att underlätta kravhanteringen. Med detta tillgodoser vi även de krav som ett certifierat ledningssystem ställer, och möjliggör ett synsätt där ni ännu mer kan välkomna externrevisorn när det är dags för revision.

Efter kursen

Efter kursen har du:

 • Perspektiv och metoder för att planera, organisera och genomföra projektet/uppdraget enligt ställda krav och förväntningar
 • Kunskap och metoder för att identifiera, förstå och hantera alla användares krav och behov – både ledningens och medarbetarnas
 • Kunskapen att skapa ledningssystemets struktur – i linje med din verksamhets uppdrag, mål och strategi
 • Kunskapen att ta fram värdeskapande innehåll
 • Metoder och verktyg för att utveckla, implementera och säkra att ledningssystemet används och underhålls
 • Insikt i vilka olika IT-applikationer som finns på marknaden samt kunskap om vilka krav som behövs ställas på IT-plattformen för ledningssystemet

Målgrupp

Kanske har du nyligen fått ansvaret att ”arbeta med ert ledningssystem” eller känner att du behöver bättre verktyg att leda din verksamhet. Du kan ha många olika roller i verksamheten vd, chef, ledare, kvalitets-/miljöchef, ledningssystemsansvarig eller andra som i väsentlig grad påverkar verksamhetens ledningssystem som processägare/processledare, verksamhetsutvecklare, controllers, strategiansvariga etc.

Kursprogram

Utbildningen är uppdelade i fem mindre tretimmars moduler, med ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen dag 1 och 2 och enbart på förmiddagen dag 3. Under kursen arbetar vi med flera praktiska övningar kopplade till en verksamhet du har erfarenhet ifrån och känner väl till. Det innebär en del arbete mellan de olika passen och du har möjlighet att ställa frågor till kursledaren under arbetets gång.

Dag 1

Pass 1 | 09.00-12.00

 • Perspektiv på, och syfte med ledningssystem 5.0
 • Förstå verksamhetens utmaningar
 • Integrerade processbaserade ledningssystem – ”varför och vad”
 • Ledningssystem 5.0 – en realistisk och nödvändig vision

Pass 2 | 13:00 – 16:00

 • Identifiera och utveckla ledningssystemet
 • Bestäm och skapa ledningssystemets struktur – en strategisk grund
 • Skapa rätt förutsättningar – planera och organisera
 • Ledningssystemets intressenter
 • IT-stöd för att lyckas med ledningssystemet
 • Identifiera, bestäm och utveckla ett värdeskapande innehåll, fortsätter i nästa pass
 • Hemuppgift 1: redovisas och diskuteras i nästa pass

Dag 2

Pass 3 | 09:00 – 12:00

 • Identifiera, bestäm och utveckla ett värdeskapande innehåll, fortsättning från dag 1, pass 2

Pass 4 | 13:00 – 16:00

 • ISO ledningssystemsstandarder – krav på ledningssystemet för certifiering – ett bra stöd
 • Implementera och underhålla ledningssystemet
 • Ledarskap och förändring för att lyckas
 • Planera införande och implementeringskrav
 • Hemuppgift 2: redovisa och diskuteras i nästa pass

Dag 3

Pass 5 | 09:00 – 12:00

 • Styrning och underhåll av ledningssystemet
 • Använda och säkra fortlevnad för ledningssystemet
 • Olika roller – hur bidra till förståelse och engagemang
 • Sammanfattning och avslutande kommentarer

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

”Kunnig kursledare. Bra överblick över ämnet, många bra "take away points"”
”Fick en hel del verktyg att arbeta vidare med. Bra och omfattande material och toppen att det spelades in så man kan gå tillbaka och titta på vissa delar igen.”
”Mycket nyttig information och kunskap”

Boka utbildning

Skapa levande ledningssystem

Längd: 2,5 dagar

Pirs: 15 900 kr (exkl. moms)

Erbjudande: Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle – betala för 3.

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Picture of Christina Eliasson

Christina Eliasson

Picture of Michael Lundgren

Michael Lundgren

Anmäl dig här…

Jag hittade er via

Kom igen, nu kör vi!