TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Skapa fungerande processer

En fungerande process är en process som används av alla alltid. Inte nödvändigtvis för att man måste, utan för att det är smart att göra så.
3 september –
6 september 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 3, 4 & 6 september

12 november –
15 november 2024

Pris: 15 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 12, 13 & 15 november

Kursinformation

Kursinnehåll

Den här kursen fokuserar på den omställning det innebär att etablera och vårda processer i verksamheten. Det gäller att starta på rätt sätt. Det är i början som förtroende för arbetssättet skapas och det måste därför snabbt leda till konkreta resultat. Tydligare mål med arbetet och mer friktionsfritt samarbete är typiska vinster som relativt snabbt kan göras.

Utifrån ett strukturerat angreppssätt, ger denna kurs dig förutsättningar att hamna rätt från början. Du lär dig om den enskilda processens nödvändiga strukturer och hur man skapar en väl fungerande etablerad processas.

I kursen behandlar vi processynsättet och vikten av att förstå processens kunder. Du lär dig om processledningens grunder och hur man etablerar olika roller för att vårda och utveckla processer.

I kursen ingår omfattande dokumentation, bestående av metodmallar och verktyg samt boken Processbaserad verksamhetsutveckling.

Målgrupp

Kursen vänder sig till processägare och processledare, de som övergripande ansvarar för processarbetet inom en organisation, och andra som arbetar med verksamhetsutveckling.

Efter kursen

Efter kursen har du:

 • metoder och strategier för att etablera processer i din verksamhet
 • kunskap om angreppssätt och praktiska lösningar för att vårda verksamhetens processer
 • kunskap om processledning och hur man organiserar verksamheten för att leda processer
 • förståelse för hur man etablerar olika roller som leder och utvecklar processen samt hur man skapar ett bra samspel mellan dessa roller

Kursprogram

Kursen är fördelad på två heldagar och en halvdag. Undervisning varvas med praktiska övningar och uppgifter som du sen kan tillämpa i din verksamhet.

Dag 1

09.00-12.00

Processer och Processynsättet

 • Processynsättet – kunden i fokus
 • Kunder, behov och värde
 • UPPGIFT: Processynsätt eller inte?

Huvudprocesskartans betydelse

 • Verksamheten sedd ur ett processperspektiv
 • UPPGIFT: Huvudprocesskarta

13.00-16.00

Processledningens grunder (del 1)

 • Målet: den etablerade processen
 • Förstå processens kunder
 • Beskriva processen på ett begripligt sätt
 • Processkartan
 • UPPGIFT: Processkartans kvalitet
 • HEMUPPGIFT: Kundresan

Dag 2

09.00-12.00

Processledningens grunder (del 2)

 • Mätsystemet
 • Ledningssystemet
 • UPPGIFT: Processledning

13.00-16.00

Att organisera för att leda

 • Etablera roller som leder och utvecklar processen
 • Rollen som processägare och processledare
 • Linjens delaktighet
 • Samspelet mellan olika roller

Dag 3

09.00-11.00

Strategi för att etablera och vårda processer

 • Att skapa förändring
 • UPPGIFT: Hantera hinder
 • Strategier för etablering
 • Organisera etableringen som projekt
 • Ständiga förbättringar

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

”Kursen har en bra mix mellan teori och praktiska exempel kopplade till kursdeltagarnas verklighet”
”Kursledaren är kompetent, erfaren och lättsam”
”Kursen klargjorde vikten av en tydlig koppling mellan processerna och företagets strategier”

Boka utbildning

Skapa fungerande processer

Längd: 2,5 dagar

Pirs: 15 900 kr (exkl. moms)

Erbjudande: Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle – betala för 3.

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Picture of Christina Eliasson

Christina Eliasson

Picture of Håkan Nordahl

Håkan Nordahl

Anmäl dig här…

Jag hittade er via

Kom igen, nu kör vi!