TrivectorLogiQ logotyp
meny

Processorientera verksamheten

En kurs för organisationer som vill utveckla sin förmåga att koppla strategiska mål till en engagerande vardag där samarbete och effektivt värdeskapande är norm. Kursen ger perspektiv och synsätt för framgångsrik processorientering men också angreppssätt och råd som direkt kan användas i din verksamhet.
Bilden föreställer en grupp med medarbetare som går en kurs i processorientering.
3 oktober –
6 oktober 2023

Pris: 14 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 3, 4 & 6 oktober

5 december –
8 december 2023

Pris: 14 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 5, 6 & 8 december

Kursinformation

Kursinnehåll

Kursen ger dig metoder och verktyg för att planera, driva och koordinera processorientering. Du får modeller för att mäta verksamhetens processmognad samt kunskap om vilka roller och strukturer som behövs för att utveckla och leda processorienterat. Vi går igenom hur man implementerar ett processorienterat arbetssätt och du lär dig om viktiga framgångsfaktorer för att driva och koordinera processorientering.

Utbildningen relaterar till böckerna Processbaserad verksamhetsutveckling och Våga vinn – processorientering för alla (båda av Ljungberg & Larsson, Studentlitteratur). Utöver dessa böcker har utbildningen byggts utifrån det absolut senaste inom processorientering och organisations- och verksamhetsutveckling.

I priset ingår boken Processbaserad verksamhetsutveckling samt Våga vinn – Processorientering för alla.

Efter kursen

Efter kursen har du:

 • God förståelse för processorientering – från koncept till genomförande
 • Kunskap att identifiera behov och möjligheter för processorientering i egen verksamhet och föreslå en genomförbar väg framåt
 • Perspektiv och metoder för att driva och leda processorientering
 • Kunskap att motivera processorientering i din egen verksamhet
 • Kunskap att mäta processmognad och definiera nuläge i egen verksamhet
 • Insikt i vilka roller och strukturer som behövs för att skapa en processorienterad ledning och styrning

Målgrupp

Kursen vänder sig till en bred grupp av ledare, linjechefer, medledare och verksamhetsutvecklare som vill veta mer, står inför eller genomför processorientering. Till målgruppen hör de som förväntas ta en ledande eller aktiv roll i förändringen, men också de som behöver förstå sin förändrade roll i en processorienterad verksamhet.

Kursprogram

Kursen är fördelad på tre dagar där undervisning varvas med praktiska uppgifter som du sen kan tillämpa i din verksamhet. Uppgifterna utförs individuellt och efter angiven tid för undervisning.

Dag 1

Pass 1 | 9.00-11.00 | Drivkrafter och möjligheter

 • Verksamhetens utmaningar och möjligheter
 • Processer ur ett affärsperspektiv
 • Processorientering efter 25 år – vad utmärker idag?

11.00 Arbeta med uppgift (redovisas och diskuteras efter lunch i nästa modul)

 • Uppgift 1: Analys – vilka utmaningar har din verksamhet?

Pass 2 | 13.00-15.00 | Nuläge och målbild

 • Så blir verksamheten processorienterad – 6 områden som bildar helhet
 • Att mäta hur processorienterad verksamheten är
 • Definiera förändringen – från ”är” till ”bör”
 • Introduktion till praktisk mognadsmodell

15.00- 16.00 Arbeta med uppgift (redovisas och diskuteras ca 16.00)

 • Uppgift 2: Analys – hur processorienterad är din verksamhet?

Dag 2

Pass 3 | 9.00-11.30 | Dimensioner och steg – struktur

 • 1 – Skapa strukturer och kompetens för förändring
 • 2 – Skapa processorienterad ledning och styrning
 • 3 – Etablera processledning

11.30 Arbeta med uppgift (redovisas och diskuteras i nästa modul)

 • Uppgift 3: Analys – hur fungerar den vardagliga flödesorienteringen i din verksamhet?

Pass 4 | 13.00-15.00 | Dimensioner och steg – delaktighet och användning

 • 4 – Inför processorienterat arbetssätt
 • 5 – Skapa ledningssystem för ett processorienterat arbetssätt
 • 6 – Bygga en processorienterad organisationskultur

15.00 Arbeta med uppgift (redovisas och diskuteras i nästa modul)

 • Uppgift 4: Analys – möjligheter för ledarskap och medarbetarskap i ena verksamheten

Dag 3

Pass 5 | 9.00-11.00 | Förändring, vision och framtid

 • 0 – Driva och koordinera processorientering
 • Och sen då – vilka utmaningar följer och kan följa?
 • Framtidens organisationer

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

Anmälan

Processorientera verksamheten

Längd: 2,5 dagar

Pirs: 14 900 kr (exkl. moms)

Erbjudande: Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle – betala för 3.

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Kontakta oss om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.
Christina Eliasson

Christina Eliasson

Anders Ljungberg

Anders Ljungberg

Anmäl dig här…

Jag hittade er via

Kom igen, nu kör vi!