TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Effektiva processer hjälper fler förverkliga sina idéer

Ett stort antal företag bildas varje år av forskare och studenter på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. Intresset för att utveckla och kommersialisera nya idéer växer stadigt. För att hänga med i takten har KTH Innovation kartlagt och definierat sina processer. Resultatet är tydligt, bättre struktur, högre kvalitet, nöjda kunder – och ett stort antal nya företag och patent.

KTH Innovation hjälper studenter och forskare vid KTH att förverkliga sina affärsidéer. Studenter och forskare med idéer som de vill utveckla får coachning, hjälp med avtal och patentansökningar, hjälp med att hitta finansiering samt projekt- och kommunikationsstöd. De kan också få hjälp med att hitta fler teammedlemmar. Verksamheten växer snabbt och leder till att alltfler nya företag, patent och samarbeten med industrin förverkligas.

KTH Innovation

På uppdrag av regeringen driver KTH Innovation innovationskontoret vid KTH. Verksamheten som idag har 17 medarbetare har rankats högt i olika nationella och internationella jämförelser för innovations- och kommersialiseringsstöd.

Verksamheten i siffror år 2019:

  • Drygt 370 nya idéer.
  • Ungefär 70 procent av dem utvecklades vidare.
  • Runt 15 procent av utvecklingsprojekten leder till nya företag, patent eller samarbeten med existerande företag.
”Jag upplever att vi har bättre kvalitet och struktur på vårt arbete än vi hade förr. Vi har lyft oss själva genom processarbetet.”
”Vi pratar mycket om vårt processbaserade arbetssätt för innovationsutveckling.”
”Vi mäter noga hur arbetet går och har data på att det processorienterade arbetssättet gynnar vårt arbete.”

Snabb tillväxt

Just den snabba tillväxten, de växte från fyra till femton medarbetare på några få år, gjorde att KTH Innovation valde att dra igång ett projekt för att kartlägga och definiera sina processer 2014. Projektet handlade om att identifiera huvudprocesskartan och därefter analysera och vidareutveckla en process ”Stödja forskare och studenter från idé till innovation”. De hade jobbat processorienterat tidigare också, men i mindre skala. Nu behövde de skala upp, effektivisera och professionalisera sin verksamhet. Alla kunder skulle få samma stöd och hjälp oavsett vilken coach de fick. KTH Innovation ville också säkerställa kvaliteten på sitt arbete inför en stor utvärdering av KTH:s processer.

Ökad kunskap internt

Projektet inleddes med fem olika workshops, några med hela avdelningen, några med mindre grupper. Hela projektet tog cirka två månader.

– Det gick smidigt. Genom att vi tog in Trivector som extern konsult gick det lättare att driva projektet framåt. De bidrog med expertkunskap och erfarenhet. Genom att Trivector LogiQ kom utifrån fick de också större mandat att driva projektet än vi hade fått om vi hade drivit projektet själva, berättar Daniel Carlsson, affärscoach och processutvecklare på KTH Innovation.

Hela arbetsgruppen var involverade i projektet och alla var positiva, vilket underlättade. I projektet ingick även utbildning av personalen.

– Det gav en djupare förståelse för processorientering. Nu har vi själva kunskap att fortsätta processarbetet. Vi kan metodiken och kan på egen hand rita processkartor, berättar Daniel.

Bättre struktur och kvalitet

Processarbetet har gett stor utdelning. Det har lett till att KTH Innovation kunnat kapa sina ledtider och öka sin kapacitet. De kan nu hantera mycket större volymer, dubbelt så många om inte fler företagsidéer, än tidigare och kunderna får mer likvärdigt stöd från coacherna.

– Jag upplever att vi har bättre kvalitet och struktur på vårt arbete än vi hade förr. Vi har lyft oss själva genom processarbetet, säger Lisa Ericsson, chef på KTH Innovation.

2018 gjordes en mindre revidering och uppdatering av processerna där de också kartlade de övriga huvudprocesserna.

– Det var inte så mycket vi behövde ändra. Det arbete vi gjort från början höll fortfarande, berättar Daniel.

– Vi pratar mycket om vårt processbaserade arbetssätt för innovationsutveckling och för gärna fram det som vår specialitet. Vi har även kunnat hjälpa andra universitet att arbeta liknande, berättar Daniel.

Internationalisering och digitalisering

Daniel berättar att de ibland får höra att det inte går att processorientera kreativt arbete som innovationsutveckling.

– Det håller vi på KTH Innovation inte med om, säger Daniel. Vi mäter noga hur arbetet går och har data på att det processorienterade arbetssättet gynnar vårt arbete. Vi har mycket hög kundnöjdhet och våra kunder menar att vårt arbete ger bra struktur, tydliga ramar och en trygg ledstång att utvecklas utefter.

KTH Innovations verksamhet fortsätter att växa. Alltfler studenter intresserar sig för entreprenörskap idag och fler vill utveckla sina idéer och bilda start-ups.

– En utmaning vi ser är den ökade internationaliseringen. Vi konkurrerar globalt om talangerna, och för dem som startar företag gäller det att nå ut i världen och kunna konkurrera internationellt, berättar Lisa.

En annan viktig utmaning är hållbarhet. KTH Innovation vill gärna stödja idéer som bidrar till hållbar utveckling på olika sätt, exempelvis idéer för att begränsa klimatpåverkan. En tredje utmaning är digitaliseringen. KTH Innovation har fortfarande mycket information på papper. Ambitionen framöver är att arbeta mer digitalt, exempelvis vill de kunna visualisera och följa resan från idé till innovation mer digitalt.

– Vi vill kunna arbeta mer skalbart och effektivt. Det betyder att vi behöver utveckla processer för ännu fler delar av verksamheten, menar Daniel.

Artikel publicerades ursprungligen i Trivectors kundtidning 2038. Artikeln återges här med oförändrat innehåll men i ett annat format.

Kom igen, nu kör vi!