TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

I din organisation pågår processorientering – lär dig leda den!

Bilden symboliserar processorientering och hur man organiserar sig för att få alla att dra åt samma håll. En stor grupp med pilar som pekar åt olika håll men med vissa pilar som pekar åt samma riktning.

Den utveckling som behövs och som ofta pågår, i din och andras organisationer, kan till stor del ses som processorientering. Ofta sker processorienteringen ostrukturerat och ibland även omedvetet, men det kan ni ändra på genom att lära er att leda den.

En föränderlig värld driver organisationer att bli än mer konkurrenskraftiga och engagerande för såväl kunder som medarbetare. Verksamheten måste präglas av värdeskapande, effektivitet och föränderlighet. Arbetetsättet måste vara kundorienterat, autonomt och gränsöverskridande. En ständig eliminering av hinder för verksamhetens olika flöden måste pågå. I vägen för utvecklingen står hämmande traditioner för hur verksamheten ska styras och ledas.

Den utveckling som behövs och som ofta pågår, i din och andras organisationer, kan till stor del ses som processorientering. Dessvärre är processorienteringen är ofta ostrukturerad och okoordinerad, inte sällan för att den i grunden är omedveten. Då blir processorienteringen ineffektiv och obegriplig. Inte heller skapar den engagemang eller verklig utveckling. Verksamhetens modernisering riskerar då gå långsammare än omvärldens förändring.

Behöver din organisation bemästra utvecklingen mot effektivt värdeskapande och gränsöverskridande samarbete? Om svaret är ja, då är kursen Processorientera verksamheten rätt för dig. Under utbildningen får du synsätt och konkreta metoder att möjliggöra, leda och driva den processorientering som redan pågår eller borde pågå – i din organisation. Du lär dig att:

  • förstå och motivera vad den egna organisationen vinner
  • mäta hur processorienterad verksamheten redan är och sätta mål för vad man vill
  • omsätta ambitionerna i verklig handling inom de områden som berörs
  • bygga de strukturer som behövs
  • initiera det ledarskap och medarbetarskap som levandegör ambitionerna

Kursen är högaktuell och unik, inte minst när det gäller att göra processorienteringen konkret och greppbar.

Mer information

Läs mer om kursen Processorientera verksamheten

Dela med dina vänner
Picture of Anders Ljungberg

Anders Ljungberg

Vd Trivector LogiQ, Styrelseordförande Trivector-gruppen

Kontakt ››

Relaterade artiklar