TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Få processorientering att bli varaktig

Vad är det som gör att vissa organisationer lyckas väl med att processorientera sin verksamhet, medan andra organisationer inte fått arbetet att överleva mer än 5 år i organisationen? Genom åren har vi arbetat med flera olika organisationer inom både privat och offentlig sektor som i olika grad har processorienterat sin verksamhet. Vår erfarenhet säger att de organisationer som gjort ett bra grundarbete får en längre varaktighet.
Den förändring som sker i alla organisationer över tiden, oavsett bransch, är att en viss omsättning på personal i så väl ledande som utförande del av verksamheten sker. Denna förändring är fullt naturlig, men för också med sig utmaningar för att få processynsättet och processutvecklingsmetodik att bli varaktig i en organisation.

Ny ledning nya idéer

Även om de flesta kan både förstå, se behovet och nyttan med att tillämpa ett processynsätt i en organisation är det just de här förändringarna som påverkar varaktigheten kanske mest av allt. Otaliga är de gånger då VD eller ledningsgrupp har bytts ut och förändringsprogram som en processorientering innebär har kastats ut för att ersättas av ”turn around-projekt” eller återgång till en strikt funktionsorganisation därför att både kunskap och erfarenhet saknas.Ett par år senare kommer nya ledningspersoner in och så sker en omstart med processarbetet, vilket ofta innebär att organisationen får börja om från början igen.

Bra grundarbete ger varaktighet

Vad krävs då för att lyckas? För det första finns det få genvägar till att skapa varaktighet, utan det kräver oftast ett bra grundarbete av organisationen. Detta grundarbete kan vi sammanfatta i följande punkter:

  • Ledningsgrupp står bakom satsning
  • Processynsätt och processutveckling skrivs in i organisations/företagsbeskrivning med strategisk förankring
  • Processkontor etableras med fler än en nyckelperson
  • Rollbeskrivningar tas fram för nyckelroller såsom processägare, processledare och även uppdatering av linjebefattningar så att ansvar och mandat tydliggörs för alla
  • Ledningsprocesser och besluts forum uppdateras för att stödja ett processarbetssätt
  • Kunskapen byggs upp internt med hjälp av externa konsulter med målsättning att kunna driva själva
  • Utbildningsinsatser till processägare, processledare och processteam genomförs kontinuerligt och sker även vid utbyte av ny personal
  • Säkra upp att processutvecklingsprojekt mäts och följs upp på effekt för att påvisa nytta

Mer information

Relaterad utbildning: Processorientera verksamheten

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar