TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Engagera kollektivet för bättre hållbarhetsarbete

vattenfall_susla_850x378.jpg

Allt fler verksamheter har insett värdet av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vissa ser hållbarhetsarbetet som ett sätt att ta ett utökat samhällsansvar som i sin tur kan skapa ett starkare varumärke och ytterligare konkurrensfördelar. Andra utgår från ett riskbaserat tänkande och ser det som en risk för sin verksamhet att inte verka i en mer hållbar riktning. Oavsett orsak märker vi att de flesta står inför utmaningen att etablera ett hållbarhetsarbete som faktiskt ger resultat.
Planering är svårt, genomförande är svårare! Det sägs att 9 av 10 strategier misslyckas i att leverera värde till sin verksamhet. En grundläggande orsak till att förverkligandet haltar är att fokus i så väl litteratur som i handling i huvudsak har legat just på att ta fram strategin och relativt sett lite kraft och energi på att förstå och hantera själva genomförandet. Tyvärr nöjer sig många organisationer med att kommunicera hållbarhetsstrategin, vilket inte räcker för att ge önskad effekt. Ofta försvarar organisationerna handlingssättet med att resurser saknas, exempelvis kompetens, planering och uppföljning. Det må vara sant. Man kan också vända på det och anpassa sitt förändringsarbete utefter tillgängliga resurser. Ett lyckat genomförande ger långt mycket bättre förutsättningar till utökade resurser än en uppsjö av ineffektiva initiativ.

Många små förändringar ger tillsammans stora effekter

Ofta hör man att ”mina” individuella handlingar inte spelar någon roll. Och så är det ju naturligtvis. Dock resonerar man inte så när det är dags att gå och rösta i riksdagsvalet. Då handlar det istället om att utnyttja sin demokratiska rätt att påverka samhället i positiv riktning. Man ser helt enkelt en mening och ett syfte med sin handling att gå och rösta. Häri ligger nyckeln till ett effektivt hållbarhetsarbete. Medarbetare behöver känna att de förstår vart verksamheten är på väg, de behöver ha tillräcklig kompetens och resurser för att genomföra planen. De behöver se meningen med aktiviteten och få återkoppling på resultatet. Här har många verksamheter lång väg kvar.

Gör det lätt

Ett sätt att öka chanserna till framgångsrikt hållbarhetsarbete är att ta reda på vad medarbetarna faktiskt kan och vill och sedan utforma nya arbetsinstruktioner som är enkla att förstå. För om det inte är lätt är det tyvärr inte många som kommer göra rätt.

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar